Found 179 Results for: svima

 • A govoraše svima: "Hoæe li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. (Evanðelje po Luki 9, 23)

 • i reèe im: "Tko god primi ovo dijete u moje ime, mene prima. A tko mene prima, prima onoga koji me je poslao. Doista, tko je najmanji meðu vama svima, taj je velik!" (Evanðelje po Luki 9, 48)

 • vratiše se s groba te javiše sve to jedanaestorici i svima drugima. (Evanðelje po Luki 24, 9)

 • "Ne govorim o svima vama! Ja znam koje izabrah! Ali - neka se ispuni Pismo: Koji blaguje kruh moj, petu na me podiže." (Evanðelje po Ivanu 13, 18)

 • i da vlašæu koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vjeèni svima koje si mu dao. (Evanðelje po Ivanu 17, 2)

 • Sva bi imanja i dobra prodali porazdijelili svima kako bi tko trebao. (Djela apostolska 2, 45)

 • Neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu: po imenu Isusa Krista Nazareæanina, kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrisi od mrtvih! Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav! (Djela apostolska 4, 10)

 • Odjednom nasta potres velik te se poljuljaše temelji zatvora, umah se otvoriše sva vrata, i svima spadoše okovi. (Djela apostolska 16, 26)

 • Onda navijestiše rijeè Gospodnju njemu i svima u domu njegovu. (Djela apostolska 16, 32)

 • i ne poslužuju ga ljudske ruke, kao da bi što trebao, on koji svima daje život, dah i - sve. (Djela apostolska 17, 25)

 • jer ustanovi Dan u koji æe suditi svijetu po pravdi, po Èovjeku kojega odredi, pred svima ovjerovi uskrisivši ga od mrtvih." (Djela apostolska 17, 31)

 • I podosta onih koji su se bavili praznovjerjem donosili su knjige i spaljivali ih pred svima. Procijeniše ih te naðoše da vrijede pedeset tisuæa srebrnjaka. (Djela apostolska 19, 19)


“Não sejamos mesquinhos com Deus que tanto nos enriquece.” São Padre Pio de Pietrelcina