Talált 179 Eredmények: svima

 • A govoraše svima: "Hoæe li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. (Evanðelje po Luki 9, 23)

 • i reèe im: "Tko god primi ovo dijete u moje ime, mene prima. A tko mene prima, prima onoga koji me je poslao. Doista, tko je najmanji meðu vama svima, taj je velik!" (Evanðelje po Luki 9, 48)

 • vratiše se s groba te javiše sve to jedanaestorici i svima drugima. (Evanðelje po Luki 24, 9)

 • "Ne govorim o svima vama! Ja znam koje izabrah! Ali - neka se ispuni Pismo: Koji blaguje kruh moj, petu na me podiže." (Evanðelje po Ivanu 13, 18)

 • i da vlašæu koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vjeèni svima koje si mu dao. (Evanðelje po Ivanu 17, 2)

 • Sva bi imanja i dobra prodali porazdijelili svima kako bi tko trebao. (Djela apostolska 2, 45)

 • Neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu: po imenu Isusa Krista Nazareæanina, kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrisi od mrtvih! Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav! (Djela apostolska 4, 10)

 • Odjednom nasta potres velik te se poljuljaše temelji zatvora, umah se otvoriše sva vrata, i svima spadoše okovi. (Djela apostolska 16, 26)

 • Onda navijestiše rijeè Gospodnju njemu i svima u domu njegovu. (Djela apostolska 16, 32)

 • i ne poslužuju ga ljudske ruke, kao da bi što trebao, on koji svima daje život, dah i - sve. (Djela apostolska 17, 25)

 • jer ustanovi Dan u koji æe suditi svijetu po pravdi, po Èovjeku kojega odredi, pred svima ovjerovi uskrisivši ga od mrtvih." (Djela apostolska 17, 31)

 • I podosta onih koji su se bavili praznovjerjem donosili su knjige i spaljivali ih pred svima. Procijeniše ih te naðoše da vrijede pedeset tisuæa srebrnjaka. (Djela apostolska 19, 19)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina