Found 127 Results for: gori

  • Jer niste pristupili opipljivoj gori i usplamtjelu ognju, ni mraku, tami i vihoru, (Poslanica Hebrejima 12, 18)
  • Nego, vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom, nebrojenim tisuæama anðela, sveèanom skupu, (Poslanica Hebrejima 12, 22)

  • Taj glas, koji s neba dopiraše, èusmo mi koji bijasmo s njime na Svetoj gori. (Druga Petrova poslanica 1, 18)

  • Od prijestolja izlaze munje, i glasovi, i gromovi; pred prijestoljem gori sedam ognjenih zubalja, to jest sedam duhova Božjih, (Otkrivenje 4, 5)

  • I vidjeh: gle, Jaganjac stoji na gori Sionu, a s njime sto èetrdeset i èetiri tisuæe - na èelima im napisano ime njegovo i ime Oca njegova! (Otkrivenje 14, 1)

  • I Zvijer bi uhvaæena, a s njom i Lažni prorok koji je u njenoj nazoènosti èinio znamenja i njima zavodio one što su primili žig Zvijeri i klanjali se njezinu kipu. Živi su oboje baèeni u ognjeno jezero što gori sumporom. (Otkrivenje 19, 20)

  • Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vraèarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt." (Otkrivenje 21, 8)
A humildade e a caridade são as “cordas mestras”. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa; a outra é a mais alta. ( P.e Pio ) São Padre Pio de Pietrelcina