Found 62 Results for: bismo

 • Zatekli bismo se i kao lažni svjedoci Božji što posvjedoèismo protiv Boga: da je uskrisio Krista, kojega nije uskrisio, ako doista mrtvi ne uskršavaju. (Prva poslanica Korinæanima 15, 15)

 • On nas tješi u svakoj našoj nevolji da bismo i mi sve koji su u nevolji mogli tješiti onom utjehom kojom nas same tješi Bog. (Druga poslanica Korinæanima 1, 4)

 • Ne bismo doista htjeli, braæo, da ne znate za nevolju koja nas je snašla u Aziji. Bijasmo prekomjerno, preko snage, optereæeni te smo veæ strepili i za život. (Druga poslanica Korinæanima 1, 8)

 • Ali u sebi prihvatismo i smrtnu osudu da se ne bismo uzdali u same sebe, nego u Boga koji uskrisuje mrtve. (Druga poslanica Korinæanima 1, 9)

 • Da, puni smo pouzdanja i najradije bismo se iselili iz tijela i naselili kod Gospodina. (Druga poslanica Korinæanima 5, 8)

 • kako bismo izbjegli da nas tko ne prekori zbog ovog obilja kojim raspolažemo. (Druga poslanica Korinæanima 8, 20)

 • Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anðeo s neba navješæivao neko evanðelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet! (Poslanica Galaæanima 1, 8)

 • Njega mi navješæujemo, opominjuæi svakoga èovjeka, pouèavajuæi svakoga èovjeka u svoj mudrosti da bismo svakoga èovjeka doveli do savršenstva u Kristu. (Poslanica Kološanima 1, 28)

 • Sjeæate se doista, braæo, našega truda i napora. Propovijedali smo vam evanðelje Božje i radili noæu i danju da ne bismo opteretili koga od vas. (Prva poslanica Solunjanima 2, 9)

 • I kojom bismo zahvalom mogli Bogu uzvratiti za vas, za svu radost kojom se zbog vas radujemo pred Bogom svojim, (Prva poslanica Solunjanima 3, 9)

 • nièiji kruh nismo badava jeli, nego smo u trudu i naporu noæu i danju radili da ne bismo opteretili koga od vas. (Druga poslanica Solunjanima 3, 8)

 • Ne što ne bismo imali prava, nego da vam sebe damo za uzor koji æete nasljedovati. (Druga poslanica Solunjanima 3, 9)


“Deve-se caminhar em nuvens cada vez que se termina uma confissão!” São Padre Pio de Pietrelcina