Znaleziono 62 Wyniki dla: bismo

 • Zatekli bismo se i kao lažni svjedoci Božji što posvjedoèismo protiv Boga: da je uskrisio Krista, kojega nije uskrisio, ako doista mrtvi ne uskršavaju. (Prva poslanica Korinæanima 15, 15)

 • On nas tješi u svakoj našoj nevolji da bismo i mi sve koji su u nevolji mogli tješiti onom utjehom kojom nas same tješi Bog. (Druga poslanica Korinæanima 1, 4)

 • Ne bismo doista htjeli, braæo, da ne znate za nevolju koja nas je snašla u Aziji. Bijasmo prekomjerno, preko snage, optereæeni te smo veæ strepili i za život. (Druga poslanica Korinæanima 1, 8)

 • Ali u sebi prihvatismo i smrtnu osudu da se ne bismo uzdali u same sebe, nego u Boga koji uskrisuje mrtve. (Druga poslanica Korinæanima 1, 9)

 • Da, puni smo pouzdanja i najradije bismo se iselili iz tijela i naselili kod Gospodina. (Druga poslanica Korinæanima 5, 8)

 • kako bismo izbjegli da nas tko ne prekori zbog ovog obilja kojim raspolažemo. (Druga poslanica Korinæanima 8, 20)

 • Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anðeo s neba navješæivao neko evanðelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet! (Poslanica Galaæanima 1, 8)

 • Njega mi navješæujemo, opominjuæi svakoga èovjeka, pouèavajuæi svakoga èovjeka u svoj mudrosti da bismo svakoga èovjeka doveli do savršenstva u Kristu. (Poslanica Kološanima 1, 28)

 • Sjeæate se doista, braæo, našega truda i napora. Propovijedali smo vam evanðelje Božje i radili noæu i danju da ne bismo opteretili koga od vas. (Prva poslanica Solunjanima 2, 9)

 • I kojom bismo zahvalom mogli Bogu uzvratiti za vas, za svu radost kojom se zbog vas radujemo pred Bogom svojim, (Prva poslanica Solunjanima 3, 9)

 • nièiji kruh nismo badava jeli, nego smo u trudu i naporu noæu i danju radili da ne bismo opteretili koga od vas. (Druga poslanica Solunjanima 3, 8)

 • Ne što ne bismo imali prava, nego da vam sebe damo za uzor koji æete nasljedovati. (Druga poslanica Solunjanima 3, 9)


“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina