Found 266 Results for: Nato

 • Nato èovjek reèe: "Gle, evo kosti od mojih kostiju, mesa od mesa mojega! Ženom neka se zove, od èovjeka kad je uzeta!" (Knjiga Postanka 2, 23)

 • Nato æe zmija ženi: "Ne, neæete umrijeti! (Knjiga Postanka 3, 4)

 • Nato mu reèe: "Tko ti kaza da si go? Ti si, dakle, jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti?" (Knjiga Postanka 3, 11)

 • Nato Jahve, Bog, reèe zmiji: "Kad si to uèinila, prokleta bila meðu svim životinjama i svom zvjeradi divljom! Po trbuhu svome puzat æeš i zemlju jesti sveg života svog! (Knjiga Postanka 3, 14)

 • Nato Abram odvrati Saraji: "Tvoja je sluškinja u tvojoj ruci: kako ti se èini da je dobro, tako prema njoj postupi!" Saraja postupi prema njoj tako loše da ona od nje pobježe. (Knjiga Postanka 16, 6)

 • Nato joj anðeo Jahvin reèe: "Vrati se svojoj gospodarici i pokori joj se!" (Knjiga Postanka 16, 9)

 • Nato se Abraham primaèe bliže i reèe: "Hoæeš li iskorijeniti i nevinoga s krivim? (Knjiga Postanka 18, 23)

 • Nato Abimelek zapita Abrahama: "Što znaèi ovih sedam janjaca koje si na stranu stavio?" (Knjiga Postanka 21, 29)

 • Nato se Abraham diže pa se mještanima, sinovima Hetovim, duboko pokloni (Knjiga Postanka 23, 7)

 • pa zapita slugu: "Tko je onaj èovjek što poljem ide nama u susret?" A sluga odgovori: "Ono je moj gospodar." Nato ona uze koprenu te se pokri. (Knjiga Postanka 24, 65)

 • Nato Abimelek pozove Izaka te reèe: "Tako, ona ti je žena! Kako si mogao reæi da ti je sestra?" Izak mu odgovori: "Jer sam mislio da bih zbog nje mogao poginuti." (Knjiga Postanka 26, 9)

 • Potom Jakov kaza Raheli da je on sestriæ njezina oca, sin Rebekin. Nato ona otrèa i obavijesti oca. (Knjiga Postanka 29, 12)


“O amor e o temor devem sempre andar juntos. O temor sem amor torna-se covardia. São Padre Pio de Pietrelcina