Found 256 Results for: Bože

 • Jahve, Bože naš, ti si ih uslišivao; Bože, milostiv si bio njima premda si kažnjavao grijehe njihove. (Psalmi 99, 8)

 • Rekoh: "Bože moj, nemoj me uzeti u sredini dana mojih! Kroza sva koljena traju godine tvoje. (Psalmi 102, 25)

 • Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja, Jahve, Bože moj, silno si velik! Odjeven velièanstvom i ljepotom, (Psalmi 104, 1)

 • Spasi nas, Jahve, Bože naš, i saberi nas od bezbožnih naroda da slavimo tvoje sveto ime, da se tvojom slavom ponosimo. (Psalmi 106, 47)

 • Moje je srce sigurno, Bože, sigurno je srce moje: pjevat æu i svirati. (Psalmi 108, 2)

 • Uzvisi se, Bože, nad nebesa, slava tvoja nek' je nad svom zemljom! (Psalmi 108, 6)

 • Zar neæeš ti, o Bože, što nas odbaci? Zar neæeš više, Bože, sa èetama našim? (Psalmi 108, 12)

 • Zborovoði. Psalam. Davidov. Bože, diko moja, nemoj šutjeti! (Psalmi 109, 1)

 • Pomozi mi, Jahve, Bože moj, po doborti me svojoj spasi! (Psalmi 109, 26)

 • Ti si Bog moj - tebi zahvaljujem: Bože moj, tebe ja uzvisujem. (Psalmi 118, 28)

 • Kako su mi, Bože, naumi tvoji nedokuèivi, kako li je neprocjenjiv zbroj njihov. (Psalmi 139, 17)

 • De, istrijebi, Bože, zlotvora, krvoloci nek' odstupe od mene! (Psalmi 139, 19)


“O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina