1. Zaklinjem vas dakle ja, sužanj u Gospodinu: sa svom poniznošæu i blagošæu, sa strpljivošæu živite dostojno poziva kojim ste pozvani!

2. Podnosite jedni druge u ljubavi;

3. trudite se saèuvati jedinstvo Duha svezom mira!

4. Jedno tijelo i jedan Duh - kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva!

5. Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst!

6. Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima!

7. A svakomu je od nas dana milost po mjeri dara Kristova.

8. Zato veli: Na visinu uzaðe vodeæi sužnje, dade dare ljudima.

9. Ono "uzaðe" - što drugo znaèi doli to da i siðe u donje krajeve, na zemlju?

10. Koji siðe, isti je onaj koji i uzaðe ponad svih nebesa da sve ispuni.

11. On i "dade" jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanðeliste, a druge za pastire i uèitelje

12. da opremi svete za djelo služenja, za izgraðivanje Tijela Kristova

13. dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do èovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove:

14. da više ne budemo nejaèad kojom se valovi poigravaju i koje goni svaki vjetar nauka u ovom kockanju ljudskom, u lukavosti što put krèi zabludi.

15. Nego, istinujuæi u ljubavi da poradimo te sve uzraste u Njega, koji je Glava, Krist,

16. od kojega sve Tijelo, usklaðeno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja po djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promièe svoj rast na saziðivanje u ljubavi.

17. Ovo govorim i zaklinjem u Gospodinu: ne živite više kao što pogani žive - u ispraznosti pameti njihove:

18. zamraèena uma, udaljeni od života Božjega, sve zbog neznanja koje je u njima, zbog okorjelosti srca njihova.

19. Sami su sebe otupili i podali se razvratnosti da bi u pohlepi poèinjali svaku neèistoæu.

20. Vi pak ne nauèiste tako Krista,

21. ako ste ga doista èuli i u njemu bili pouèeni kako je istina u Isusu:

22. da vam je odložiti prijašnje ponašanje, starog èovjeka, koga varave požude vode u propast,

23. a obnavljati se duhom svoje pameti

24. i obuæi novog èovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine.

25. Zato odložite laž i govorite istinu jedan drugomu jer udovi smo jedni drugima.

26. Srdite se, ali ne griješite! Sunce nek ne zaðe nad vašom srdžbom

27. i ne dajite mjesta ðavlu.

28. Tko je krao, neka više ne krade, nego neka se radije trudi svojim rukama priskrbljivati da ima što podijeliti s potrebnim.

29. Nikakva nevaljala rijeè neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra, da prema potrebi saziðuje i milost iskaže slušateljima.

30. I ne žalostite Duha Svetoga, Božjega, kojim ste opeèaæeni za Dan otkupljenja!

31. Daleko od vas svaka gorèina, i srdžba, i gnjev, i vika, i hula sa svom opakošæu!

32. Naprotiv! Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti.

“A maior alegria de um pai é que os filhos se amem, formem um só coração e uma só alma. Não fostes vós que me escolhestes, mas o pai celeste que, na minha primeira missa, me fez ver todos os filhos que me confiava”.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina