1. alef Cum a acoperit-o Domnul cu întuneric pe fiica Siónului! A aruncat din ceruri pe pământ frumusețea Israélului și nu și-a adus aminte de scăunelul picioarelor sale în ziua mâniei lui!

2. bet Domnul a înghițit și nu a cruțat toate locuințele lui Iacób. În furia lui a dărâmat fortărețele fiicei lui Iúda, a izbit la pământ și a profanat domnia și căpeteniile ei.

3. ghimel A frânt în mânia sa aprinsă toată tăria lui Israél, a făcut să se întoarcă înapoi dreapta lui dinaintea dușmanului și a aprins în Iacób un foc a cărui flacără devorează de jur împrejur.

4. dalet A întins arcul ca un dușman, și-a ținut ridicată dreapta ca un opresor și a ucis tot ce era plăcut ochiului în cortul fiicei Siónului: și-a revărsat ca un foc mânia sa.

5. he Domnul a devenit ca un dușman: l-a înghițit pe Israél, a înghițit toate palatele lui, a prădat toate fortificațiile sale și a înmulțit pentru fiica lui Iúda gemetele și suspinele.

6. waw A tratat cu violenţă ca pe o grădină cortul său, a prădat adunarea sa şi a făcut să se uite în Sión sărbătoarea şi sabátul; în indignarea mâniei sale, i-a dispreţuit pe rege și pe preot.

7. zain Domnul a desconsiderat altarul său, a disprețuit sanctuarul lui, a închis în mâna dușmanului zidurile palatelor sale: ei și-au înălțat glasul în casa Domnului ca într-o zi de sărbătoare.

8. het Domnul s-a gândit să ruineze zidul fiicei Siónului; a întins o frânghie, nu și-a retras mâna de la nimicire, a făcut să plângă întăritura și zidul: împreună suferă.

9. tet S-au cufundat în pământ porțile ei, a distrus și a zdrobit zăvoarele sale; regele și căpeteniile sale sunt printre neamuri, nu mai este lege și nici profeții săi nu mai găsesc viziune de la Domnul.

10. yod Zac la pământ și tac bătrânii fiicei Siónului; își presară țărână pe capete și se încing cu saci; își pleacă la pământ capetele fecioarele Ierusalímului.

11. kaf S-au sfârșit în lacrimi ochii mei, măruntaiele fierb, mi se varsă la pământ ficatul din cauza zdrobirii fiicei poporului meu, când văd pruncii și sugarii leșinând în piețele cetății

12. lamed și zic mamelor lor: „Unde este grâu și vin?”, atunci când leșină precum cei străpunși în piețele cetății, dându-și sufletul la pieptul mamelor lor.

13. mem Ce mărturie să dau, cu cine să te asemăn, fiică a Ierusalímului? Cu cine să te compar ca să te mângâi, fecioară, fiică a Siónului? Căci mare ca marea este zdrobirea ta: cine te va vindeca?

14. nun Profeții tăi au avut pentru tine viziuni și iluzii, nu ți-au descoperit nelegiuirea, ca să facă să se întoarcă [de la tine] captivitatea ta, au văzut pentru tine profeții deșarte și ademenitoare.

15. samec Toți cei care trec pe drum bat din palme împotriva ta, fluieră și clatină din cap împotriva fiicei Ierusalímului: „Aceasta este cetatea despre care se spunea că este desăvârșirea frumuseții, bucuria întregului pământ”.

16. peh Toți dușmanii cască gura împotriva ta, fluieră și scrâșnesc din dinți, spunând: „Am înghițit-o; aceasta este ziua pe care am așteptat-o, am dat de ea, am văzut-o”.

17. ayn Domnul a făcut ceea ce a plănuit, a împlinit cuvântul pe care l-a poruncit din zilele de odinioară; a doborât și nu a cruțat, a făcut să se bucure dușmanul din cauza ta și a făcut să se înalțe puterea opresorului tău.

18. țade Inima lor strigă către Domnul. Zid al fiicei Siónului, fă să coboare ca un râu lacrimi ziua și noaptea! Să nu-ți dai răgaz și să nu te liniștești, fiică a ochilor tăi!

19. kof Ridică-te, strigă noaptea, la începutul străjilor, revarsă-ți inima ca apa înaintea feței Domnului! Ridică-ți palmele spre el pentru sufletul pruncilor tăi, care leșină de foame la capătul tuturor străzilor!

20. reș Vezi, Doamne, și privește! Pe cine l-ai chinuit astfel? Să mănânce femeile rodul lor, pruncii pe care i-au dezmierdat! Să fie uciși în sanctuarul Domnului preotul și profetul!

21. șin Zac la pământ pe străzi copilul și bătrânul; fecioarele mele și tinerii mei au căzut de sabie. I-ai ucis în ziua mâniei tale, ai înjunghiat și nu ai cruțat.

22. tau Ai chemat ca în zi de sărbătoare groaza mea de jur împrejur și nu a fost nimeni care să scape și să supraviețuiască în ziua mâniei Domnului; pe cei pe care i-am dezmierdat și i-am crescut, i-a nimicit dușmanul meu.

“Mantenha-se sempre muito unido à Igreja Católica, pois somente ela pode lhe dar a verdadeira paz, porque somente ela possui Jesus Sacramentado que é o verdadeiro príncipe da paz.” São Padre Pio de Pietrelcina