Encontrados 33 resultados para: városát

 • Edom királya volt Bela, Beor fia, városát pedig Dinhabának hívták. (Teremtés könyve 36, 32)
 • Husám meghalt, és helyette Adad kormányzott, mint király, Badad fia, aki a midianitákat a Moáb-síkságon megverte. Városát Avitnak hívták. (Teremtés könyve 36, 35)

 • Baal-Hanan, Achbor fia meghalt, helyette Hadad kormányzott mint király. Városát Painak hívták. Felesége Mehetábel volt, a Me-Szachab-i Matred lánya. (Teremtés könyve 36, 39)

 • Aztán elfoglaltuk összes városát, nem maradt hely, amelyet el ne foglaltunk volna: 60 város és Argob egész környéke alkotta Básánból Og birodalmát, (Második Törvénykönyv 3, 4)

 • mind magas falakkal, kapukkal és zárakkal megerõsítve, nem tekintve a periziták számtalan városát. (Második Törvénykönyv 3, 5)

 • a fennsík minden városát, egész Gileádot és Básánt egészen Szalcháig és Edreiig, azaz az Og básáni országrészéhez tartozó városokig. (Második Törvénykönyv 3, 10)

 • Akkoriban az Úr így szólt Józsuéhoz: "Ne félj és ne aggódj! Vidd magaddal az összes harcost. Rajta, vonuljatok fel Ai ellen! Nézd, kezedbe adom Ai királyát, népét, városát és földjét. (Józsue könyve 8, 1)
 • Józsue mind hatalmába ejtette ezeknek a királyoknak a városát, királyukkal egyetemben, kardélre hányta õket és betöltötte rajtuk az átkot, amint Mózes, az Isten szolgája parancsolta. (Józsue könyve 11, 12)

 • Szichonnak, az amoriták királyának minden városát, aki Hesbonban székelt, egészen az ammoniták határáig; (Józsue könyve 13, 10)

 • Eglon szövetkezett Ammon és Amalek fiaival, felvonult Izrael ellen, legyõzte és hatalmába kerítette a Pálmák városát. (Bírák könyve 3, 13)

 • Ez az ember elhagyta a júdeai Betlehem városát, hogy ott telepedjék meg, ahol tud. Vándorlása közben Efraim hegyére ért, Micha házához. (Bírák könyve 17, 8)

 • A papok városát, Nobot is kardélre hányta, férfiakat és nõket, gyerekeket és csecsemõket, barmokat, szamarakat és juhokat egyaránt. (Sámuel I. könyve 22, 19)
“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina