Encontrados 66 resultados para: született

 • Szetnek is fia született, akit Enosnak nevezett. Õ volt az elsõ, aki Isten nevét segítségül hívta. (Teremtés könyve 4, 26)

 • Lámech 182 éves volt, amikor fia született. (Teremtés könyve 5, 28)

 • Noénak három fia született: Szem, Kám és Jáfet. (Teremtés könyve 6, 10)


 • Ebernek két fia született. Az egyik neve Peleg, mivel az õ idejében osztották fel a földet. A testvére neve Joktán. (Teremtés könyve 10, 25)

 • A nyolcadik napon kell közületek minden férfinemhez tartozót körülmetélni minden nemzedéken át. A házatokban született szolgát is, meg az idegenektõl vett rabszolgát is, aki nem tartozik leszármazottaid közé. (Teremtés könyve 17, 12)

 • Tehát a házban született és pénzen vásárolt szolgát is körül kell metélni. Testeteken viselt szövetségem legyen örök szövetség. (Teremtés könyve 17, 13)

 • Akkor Ábrahám fogta fiát, Izmaelt, s minden szolgáját, aki a házában született s akit pénzen vásárolt, mindenkit, aki a férfinemhez tartozott Ábrahám házában, s még aznap körülmetélte elõbõrüket, ahogy Isten megparancsolta. (Teremtés könyve 17, 23)

 • Hasonlóképpen körülmetéltek minden férfit a házában, a nála született és az idegenektõl vásárolt rabszolgákat is. (Teremtés könyve 17, 27)

 • Ábrahám fiának, aki született, akit Sára szült neki, az Izsák nevet adta. (Teremtés könyve 21, 3)

 • Izrael jobban szerette Józsefet, mint a többi fiát, mivel öreg korában született. Ezért egy ujjas köntöst csináltatott neki. (Teremtés könyve 37, 3)

 • Mielõtt kitört az éhínség, Józsefnek két fia született. Asznát, az oni papnak, Poti-Ferásznak a lánya szülte neki. (Teremtés könyve 41, 50)

 • Józsefnek Egyiptom földjén Manassze és Efraim született. Asznát, Poti-Ferasznak, az oni papnak a leánya szülte neki õket. (Teremtés könyve 46, 20)

“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina