1. Amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön és leányaik születtek,

2. az Isten fiai látták, hogy az emberek lányai szépek. Feleségül vették mindazokat, akik tetszettek nekik.

3. Ekkor az Úr így szólt: "Nem marad éltetõ lelkem az emberben örökké, mivel test. Életkora csak 120 év legyen."

4. Óriások éltek akkor a földön (és késõbb is), amikor az Isten fiai az emberek lányaival összeházasodtak, és ezek gyermekeket szültek nekik; ezek a régi idõk híres hõsei.

5. Amikor az Úr látta, hogy nagy az emberek gonoszsága a földön és szívük állandóan a rosszra irányul,

6. megbánta az Úr, hogy embert teremtett a földön és bánkódott szívében.

7. Ezt mondta az Úr: "Eltörlöm a föld színérõl az embert, akit a földön teremtettem: az embert az állatokkal, a csúszómászókkal és az ég madaraival együtt, mivel megbántam, hogy teremtettem õket."

8. Noé azonban kegyelmet talált az Úr szemében.

9. Noénak ez a története: Noé igaz ember volt, kifogástalanul élt kortársai között. Noé Isten színe elõtt járt.

10. Noénak három fia született: Szem, Kám és Jáfet.

11. A föld azonban romlott volt Isten színe elõtt, s a föld tele volt erõszakkal.

12. Isten látta a földet: romlott volt, mert minden lény a rossz útjára tért.

13. Isten így szólt Noéhoz: "Elhatároztam, hogy elpusztítok minden lényt a földön, mivel a föld az emberek miatt megtelt gonoszsággal.

14. Ezért eltörlöm õket a föld színérõl. Építs magadnak bárkát fenyõfából s nádfonatból, kívül és belül kend be szurokkal.

15. Így kell építened: 300 könyök legyen a bárka hossza, 50 könyök a szélessége és 30 könyök a magassága.

16. Csinálj a bárka fölé tetõt. Az ajtót helyezd felülre, a bárka oldalára, és csinálj alsó, középsõ és felsõ emeletet.

17. Ugyanis vízözönt bocsátok a földre, hogy eltöröljek minden testet, amely az ég alatt létezik. El fog pusztulni minden, ami a földön van.

18. Veled azonban szövetséget kötök. Te beszállsz a bárkába, te és veled együtt fiaid, a feleséged és fiaid feleségei.

19. Minden élõlénybõl, minden testbõl vigyél kettõt a bárkába, hogy veled együtt életben maradjanak, egy hímet és egy nõstényt.

20. A madarak minden fajtájából, az állatok minden fajtájából kettõt-kettõt vigyél be, hogy életben maradjanak.

21. Vigyél magaddal mindenféle ételt is, ami táplálékul szolgál, halmozz fel készletet, hogy nekik és neked eledelül szolgáljon."

22. Noé úgy is tett, pontosan úgy járt el, ahogy Isten megparancsolta neki.

“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina