Encontrados 50 resultados para: oldalon

 • Mózes karja végül is elfáradt. Ezért vettek egy követ, odavitték és ráültették. Áron és Hur pedig a karját tartotta, egyik az egyik oldalon, a másik a másik oldalon. Így a karja napszálltáig kitárva maradt. (Kivonulás könyve 17, 12)

 • Önts négy aranykarikát és erõsítsd a négy lábára: két karikát az egyik, és két karikát a másik oldalon. (Kivonulás könyve 25, 12)

 • Abból pedig, ami a takarók hosszából maradt fenn, egykönyöknyi lógjon le az egyik oldalon, egy meg a másik oldalon, hogy így befedje õket. (Kivonulás könyve 26, 13)

 • Az északi oldalon a függöny szintén 100 könyöknyi hosszú legyen, hozzá húsz oszlop, és húsz bronztalapzat, és ezüstkapcsok meg karikák. (Kivonulás könyve 27, 11)

 • Az egyik oldalon tizenöt könyöknyi függöny, három oszlop és ugyanannyi talapzat. (Kivonulás könyve 27, 14)

 • A négy lábához négy aranykarikát öntött, két karikát az egyik oldalon és két karikát a másik oldalon. (Kivonulás könyve 37, 3)

 • Mindkét oldalon hat kar nyúlt ki belõle. A mécstartó egyik oldalán három kar, és a mécstartó másik oldalán is három kar. (Kivonulás könyve 37, 18)

 • Az északi oldalon is száz könyök, és hozzá húsz oszlop húsz bronztalppal. Az oszlopok kampói és karikái ezüstbõl készültek. (Kivonulás könyve 38, 11)

 • A nyugati oldalon a függöny ötven könyök hosszú volt, hozzá tíz oszlop és tíz bronztalp. Az oszlopok kampói és karikái ezüstbõl készültek. (Kivonulás könyve 38, 12)

 • Elöl a keleti oldalon ötvenkönyöknyi volt. (Kivonulás könyve 38, 13)

 • Az Úr angyala most a szõlõk közt vezetõ szurdokban jelent meg, ahol mindkét oldalon fal volt. (Számok könyve 22, 24)

 • A városon kívül a keleti oldalon 2000 könyöknyit mérjetek, ugyanígy a déli oldalon is 2000 könyöknyit, a nyugati oldalon is 2000 könyöknyit és az északi oldalon is 2000 könyöknyit, úgy, hogy maga a város közepén maradjon. Ez legyen az õ legelõjük a városok körül. (Számok könyve 35, 5)


“Um filho espiritual perguntou a Padre Pio: Como posso recuperar o tempo perdido? Padre Pio respondeu-lhe “Multiplique suas boas obras!” São Padre Pio de Pietrelcina