Encontrados 595 resultados para: nektek

 • Ha holnap megkérdezi a fiad, melyek azok a parancsok és törvények, amelyeket az Úr, a mi Istenünk szabott nektek, (Második Törvénykönyv 6, 20)

 • Vigyázzatok, tartsátok meg az egész törvényt, amelyet ma szabok nektek, hogy életben maradjatok, sokasodjatok, bevonuljatok és birtokba vegyétek azt a földet, amelyet az Úr atyáitoknak esküvel ígért. (Második Törvénykönyv 8, 1)

 • S amikor Kádes-Barneából ezzel a paranccsal indított benneteket útra: "vonuljatok oda és vegyétek birtokba a földet, amelyet adok nektek", akkor is lázadoztatok az Úr, a ti Istenetek parancsa ellen, nem hittetek neki és nem hallgattatok a szavára. (Második Törvénykönyv 9, 23)

 • Tartsátok meg mind a parancsokat, amelyeket ma adok nektek, hogy elérhessétek és elfoglalhassátok azt a földet, amelyre átkeltek, (Második Törvénykönyv 11, 8)

 • Ha engedelmeskedtek parancsaimnak, amelyeket ma adok nektek, s szeretitek az Urat, a ti Isteneteket, és szívetek, lelketek mélyébõl szolgáltok neki, (Második Törvénykönyv 11, 13)

 • Különben fölgerjed ellenetek az Úr haragja, bezárja az eget, nem esik több esõ, a föld nem hozza meg termését, s csakhamar kivesztek abból a szép országból, amelyet az Úr ad nektek. (Második Törvénykönyv 11, 17)

 • Ha hûségesen megtartjátok ezeket a törvényeket, amelyeket szabtam nektek, szeretitek az Urat, a ti Isteneteket, az õ útjain jártok és ragaszkodtok hozzá, (Második Törvénykönyv 11, 22)

 • Senki sem lesz képes ellenállni nektek. Félelemmel és rettegéssel tölti el az Úr elõttetek azt az egész földet, hogy amint megígérte, bevonulhassatok oda. (Második Törvénykönyv 11, 25)

 • Nézzétek, áldást és átkot ajánlok ma fel nektek: (Második Törvénykönyv 11, 26)

 • áldást, ha engedelmeskedtek az Úr, a ti Istenetek törvényeinek, amelyeket ma szabok nektek, (Második Törvénykönyv 11, 27)

 • s átkot, ha nem engedelmeskedtek az Úr, a ti Istenetek törvényeinek, hanem letértek arról az útról, amelyet ma mutatok nektek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. (Második Törvénykönyv 11, 28)

 • Mert átkeltek a Jordánon, hogy birtokába jussatok annak a földnek, amelyet az Úr, a ti Istenetek ad nektek. És ha birtokba veszitek s letelepedtek rajta, (Második Törvénykönyv 11, 31)


“Uma Missa bem assistida em vida será mais útil à sua salvação do que tantas outras que mandarem celebrar por você após sua morte!” São Padre Pio de Pietrelcina