Encontrados 83 resultados para: helyette

 • Bela meghalt, és helyette Jobáb kormányzott, Serah fia Bocrából. (Teremtés könyve 36, 33)

 • Amikor Jobáb király meghalt, helyette a temaniták földjérõl való Husám kormányzott királyként. (Teremtés könyve 36, 34)

 • Husám meghalt, és helyette Adad kormányzott, mint király, Badad fia, aki a midianitákat a Moáb-síkságon megverte. Városát Avitnak hívták. (Teremtés könyve 36, 35)

 • Adad meghalt, és helyette a masrekai Szamla kormányzott mint király. (Teremtés könyve 36, 36)

 • Szamla meghalt, és helyette a Rechobot-han-Nacharból való Saul kormányzott, királyként. (Teremtés könyve 36, 37)

 • Saul meghalt, és helyette Baal-Hanan, Achbor fia kormányzott mint király. (Teremtés könyve 36, 38)

 • Baal-Hanan, Achbor fia meghalt, helyette Hadad kormányzott mint király. Városát Painak hívták. Felesége Mehetábel volt, a Me-Szachab-i Matred lánya. (Teremtés könyve 36, 39)

 • Aki fiai közül helyette pap lesz, az hét napig viselje azokat, amikor belép a találkozás sátorába, hogy ellássa a szolgálatot a szentélyben. (Kivonulás könyve 29, 30)

 • Aki agyonüt egy állatot, adjon másikat helyette: életet életért. (Leviták könyve 24, 18)

 • Izrael fiai Beerot-Bene-Jaakant elhagyva továbbvonultak Mozerátba. Ott meghalt Áron, ott is temették el. Fia, Eleazár vette át helyette a papi tisztséget. (Második Törvénykönyv 10, 6)

 • "Azt hittem - válaszolta -, hogy meggyûlölted, azért hozzáadtam egy cimborádhoz. De hát a húga nem szebb nála? Legyen helyette õ a feleséged." (Bírák könyve 15, 2)

 • Így a pap fölszentelt kenyeret adott neki, mert nem volt más kenyér, csak az áldozati kenyér, amelyet elvettek az Úr színe elõl, hogy friss kenyeret tegyenek oda helyette azon a napon, amelyen elvették. (Sámuel I. könyve 21, 7)

Uma filha espiritual perguntou a Padre Pio: “O Senhor cura tantas pessoas, por que não cura esta sua filha espiritual?” Padre Pio respondeu-lhe em voz baixa: “E não nos oferecemos a Deus?” São Padre Pio de Pietrelcina