Encontrados 70 resultados para: farizeusok

 • Ezt látva a farizeusok megkérdezték tanítványaitól: "Miért eszik mesteretek vámosokkal és bûnösökkel?" (Máté evangéliuma 9, 11)
 • Odamentek hozzá János tanítványai és megkérdezték: "Miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid ellenben nem böjtölnek?" (Máté evangéliuma 9, 14)

 • A farizeusok azonban azt terjesztették: "A gonosz lelkek fejedelmének segítségével ûzi ki a gonosz lelkeket." (Máté evangéliuma 9, 34)

 • Ezt látva a farizeusok szóvá tették: "Nézd, a tanítványaid olyat tesznek, amilyet szombaton nem szabad tenni!" (Máté evangéliuma 12, 2)

 • Erre a farizeusok kimentek és tanakodni kezdtek, hogyan okozhatnák vesztét. (Máté evangéliuma 12, 14)

 • Ennek hallatára a farizeusok így nyilatkoztak: "Belzebulnak, a gonosz lelkek fejedelmének nevében ûzi ki a gonosz lelkeket." (Máté evangéliuma 12, 24)

 • Ekkor farizeusok és írástudók keresték fel Jézust Jeruzsálembõl, és megkérdezték: (Máté evangéliuma 15, 1)
 • Erre odamentek hozzá tanítványai, és megkérdezték: "Tudsz róla, hogy a farizeusok e szavak hallatára megbotránkoztak?" (Máté evangéliuma 15, 12)

 • Farizeusok és szadduceusok mentek hozzá, hogy próbára tegyék. Arra kérték, hogy mutasson nekik égi jelet. (Máté evangéliuma 16, 1)

 • Jézus figyelmeztette õket: "Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától!" (Máté evangéliuma 16, 6)

 • Hát nem értitek, hogy nem a kenyérrõl beszéltem nektek: Óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától?" (Máté evangéliuma 16, 11)

 • Akkor megértették, hogy nem a kenyér kovászától óvta õket, hanem a farizeusok tanításától. (Máté evangéliuma 16, 12)
“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina