Encontrados 447 resultados para: Volna

 • Izrael fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen, s az egész közösség ezt hajtogatta: "Bárcsak meghaltunk volna Egyiptom földjén vagy itt a pusztában! (Számok könyve 14, 2)

 • Miért akar az Úr abba az országba vinni? Hogy kardélre hányjanak bennünket! Asszonyaink és kisgyermekeink zsákmányul esnek! Nem az volna a legjobb, ha visszatérnénk Egyiptomba?" (Számok könyve 14, 3)

 • Sose juttok el arra a földre, amelyen azt akartam volna, hogy éljetek. Erre, íme, esküre emeltem a kezem! - kivéve Kalebet, Jefunne fiát és Józsuét, Nun fiát. (Számok könyve 14, 30)

 • Az emberek Mózesnek támadtak, s ilyeneket kiabáltak: "Bár mi is elpusztultunk volna, mint ahogy testvéreinknek el kellett pusztulniuk az Úr színe elõtt! (Számok könyve 20, 3)

 • Így legyõzték fiaival és egész népével együtt, úgyhogy senki sem volt, aki élve maradt, vagy megmenekült volna, országát pedig elfoglalták. (Számok könyve 21, 35)

 • Bileám ezt felelte a szamárnak: "Mert csúfot ûztél belõlem. Csak lett volna kardom, meg is öltelek volna!" (Számok könyve 22, 29)

 • A szamár észrevett, s már háromszor kitért elõlem. Ha nem tért volna ki, akkor bizony már megöltelek volna, de õt életben hagytam volna." (Számok könyve 22, 33)

 • Aztán elfoglaltuk összes városát, nem maradt hely, amelyet el ne foglaltunk volna: 60 város és Argob egész környéke alkotta Básánból Og birodalmát, (Második Törvénykönyv 3, 4)

 • Minden népet, amelyet az Úr, a te Istened kiszolgáltat neked, pusztíts el, ne kíméld õket együttérzõn, s ne imádd isteneiket, mert ez csapda volna számodra! (Második Törvénykönyv 7, 16)

 • Ha azonban valami hibája volna, sánta vagy vak, vagy valami más baja van, nem szabad az Úrnak, a te Istenednek feláldoznod. (Második Törvénykönyv 15, 21)

 • Ha valaki mégis olyan önhitt volna, hogy a papra, aki ott az Úrnak, a te Istenednek a szolgálatában áll, vagy a bíróra nem hallgatna, az ilyen embernek meg kell hallnia: Távolítsd el a gonoszságot Izraelbõl, (Második Törvénykönyv 17, 12)

 • Arra nézve, aki embert öl, s oda menekül, ez a törvény: Aki embertársát akaratlanul vagy anélkül, hogy elõzõleg gyûlölte volna, agyonüti (Második Törvénykönyv 19, 4)


“O Senhor nos dá tantas graças e nós pensamos que tocamos o céu com um dedo. Não sabemos, no entanto, que para crescer precisamos de pão duro, das cruzes, das humilhações, das provações e das contradições.” São Padre Pio de Pietrelcina