Encontrados 19 resultados para: Szeretteim

 • Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, szeretteim, hanem hagyjatok teret az Isten haragjának, hiszen írva van: "Enyém a bosszú, én majd megfizetek" - mondja az Úr. (Rómaiaknak írt levél 12, 19)

 • Megint azt hihetitek, hogy mentegetõzünk elõttetek, pedig Isten színe elõtt Krisztusban beszélünk, mégpedig mindent a ti épülésetekre, szeretteim. (Korintusiaknak írt II. levél 12, 19)

 • Ezért szeretett testvéreim, akik után vágyódom, örömöm és koronám: így álljatok helyt az Úrban, szeretteim! (Filippieknek írt levél 4, 1)

 • Rólatok azonban, szeretteim, ha így beszélünk is, jobbat tételeztünk föl, azt tudniillik, hogy munkáljátok az üdvösséget. (Zsidóknak írt levél 6, 9)

 • Szeretteim, kérlek benneteket, hogy mint idegenek és zarándokok, tartózkodjatok a testi kívánságoktól, mert ezek a lélek ellen törnek. (Szent Péter I. levele 2, 11)

 • Szeretteim, ne lepõdjetek meg azokon az égõ fájdalmakon, amelyek megpróbáltatásul értek benneteket, mintha valami hallatlan dolog esett volna veletek. (Szent Péter I. levele 4, 12)

 • Szeretteim, ez már a második levelem, amelyet nektek írok. Arra törekszem, hogy bennük emlékeztesselek benneteket, és így ébren tartsam bennetek a tiszta gondolkodást, (Szent Péter II. levele 3, 1)

 • Szeretteim, fõképp egy dolog ne kerülje el figyelmeteket, az, hogy egy nap az Úr elõtt annyi, mint ezer év, ezer év pedig annyi, mint egy nap. (Szent Péter II. levele 3, 8)

 • Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket. (Szent Péter II. levele 3, 14)

 • Szeretteim, mivel már eleve tudtok errõl, vigyázzatok, nehogy a gonoszok tévedése elsodorjon benneteket, és elveszítsétek biztonságotokat. (Szent Péter II. levele 3, 17)

 • Szeretteim, nem új parancsról írok nektek, hanem a régi parancsról, amelyet kezdettõl tartotok. A régi parancs az a tanítás, amelyet hallottatok. (Szent János I. levele 2, 7)

 • Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van. (Szent János I. levele 3, 2)


“Combata vigorosamente, se está interessado em obter o prêmio destinado às almas fortes.” São Padre Pio de Pietrelcina