Encontrados 49 resultados para: Szamaria

 • Mert azok a vészjósló szavak, amelyeket az Úr parancsára a bételi oltárra, meg Szamaria városaiban a magaslati szentélyekre mondott, biztosan be fognak teljesedni." (Királyok I. könyve 13, 32)

 • Benhadad erre ezt az üzenetet küldte: "Az istenek ezt tegyék velem, s ráadásul még azt is, ha Szamaria romjaiból a nyomomban haladó egész hadinépnek jut egy marékra való." (Királyok I. könyve 20, 10)

 • Ezek után az események után történt: Nabotnak, a jiszreelitának volt egy szõlõskertje Achábnak, Szamaria királyának a palotája mellett. (Királyok I. könyve 21, 1)

 • Míg Izrael királya és Júda királya teljes díszben a trónjukon ültek, Szamaria kapuja elõtt a szabadban, s próféták elõttük, mind prófétai elragadtatásban. (Királyok I. könyve 22, 10)

 • Amikor Szamaria tavában lemosták a kocsit, a kutyák nyalták fel a vérét és a ringyók fürödtek benne, az Úr szava szerint. (Királyok I. könyve 22, 38)

 • Az Úr angyala azonban így szólt a tisbei Illéshez: "Indulj, menj eléje Szamaria királya követeinek és kérdezd meg tõlük: Hát nincs Isten Izraelben, hogy Baal-Zebubot, Ekron istenét mentek megkérdezni? (Királyok II. könyve 1, 3)

 • Elizeus így válaszolt:"Halld az Úr szavát! Ezt mondja az Úr: Holnap ebben az idõben Szamaria kapujánál egy szea lisztlángnak egy sékel lesz az ára, s két szea árpának szintén egy sékel." (Királyok II. könyve 7, 1)

 • Beteljesedett, amit Elizeus a királynak mondott: "Két szea árpa holnap ebben az idõben egy sékelbe fog kerülni és egy szea lisztláng szintén egy sékelbe Szamaria kapujánál." (Királyok II. könyve 7, 18)

 • Azután Asszíria királya az egész ország ellen hadba szállt, Szamaria alá vonult, és három évig ostromolta. (Királyok II. könyve 17, 5)

 • Asszíria királya embereket hívott oda Babilóniából, Kutából, Avvából, Hamatból és Szefarvajimból, és letelepítette õket Szamaria városaiba; ezek birtokba vették Szamariát és megtelepedtek városaiban. (Királyok II. könyve 17, 24)

 • Jelentették hát Asszíria királyának: "A népek, amelyeket ide hoztál és Szamaria városaiba telepítettél, nem tudják, milyen imádás illeti meg az ország Istenét. Emiatt oroszlánokat szabadított rájuk. Nézd, széttépik õket, mivel nem tudják, hogyan kell imádni az ország Istenét." (Királyok II. könyve 17, 26)

 • Hiszkija király 4. esztendejében, azaz Izrael királyának, Ela fiának, Hóseának 7. évében történt, hogy Asszíria királya, Szalmanasszár felvonult Szamaria ellen és ostrom alá fogta. (Királyok II. könyve 18, 9)


“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina