Encontrados 110 resultados para: Péter

 • Amikor Jézus betért Péter házába, annak anyósát lázas betegen, ágyban találta. (Máté evangéliuma 8, 14)
 • A tizenkét apostol neve a következõ: Az elsõ Simon, más néven Péter, aztán testvére András, Zebedeus fia, Jakab és testvére János, (Máté evangéliuma 10, 2)

 • Erre Péter így szólt: "Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy odamenjek hozzád a vízen!" (Máté evangéliuma 14, 28)

 • "Gyere!" - felelte. Péter kilépett a bárkából és elindult Jézus felé a vízen. (Máté evangéliuma 14, 29)

 • Péter megkérte: "Magyarázd meg nekünk ezt a példabeszédet!" (Máté evangéliuma 15, 15)

 • Simon Péter válaszolt: "Te vagy Krisztus, az élõ Isten Fia." (Máté evangéliuma 16, 16)

 • Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erõt. (Máté evangéliuma 16, 18)
 • Péter félrevonta, és szemrehányást tett neki ezekkel a szavakkal: "Isten mentsen, Uram! Ilyesmi nem történhet veled." (Máté evangéliuma 16, 22)

 • Péter erre így szólt Jézushoz: "Uram, jó itt nekünk! Ha akarod, csinálok ide három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek." (Máté evangéliuma 17, 4)

 • Akkor odalépett hozzá Péter és megkérdezte: "Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?" (Máté evangéliuma 18, 21)

 • Akkor Péter vette át a szót: "Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk?" (Máté evangéliuma 19, 27)

 • Péter fogadkozott: "Ha mindnyájan megbotránkoznak is, én nem botránkozom meg soha." (Máté evangéliuma 26, 33)
“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina