Encontrados 2443 resultados para: Nap

 • Eljutott egy helyre és ott maradt éjszakára, mert a nap már leszállt. Fogott egy követ azon a helyen, feje alá tette támasznak és lefeküdt azon a helyen aludni. (Teremtés könyve 28, 11)

 • Amikor Jákob másnap reggel fölébredt, vette a követ, amelyen fejét nyugtatta, felállította emlékkõül és olajat öntött rá. (Teremtés könyve 28, 18)

 • Erre ezt mondta: "Nézzétek, még hosszú a nap, még nincs itt az ideje, hogy az állatokat összetereljétek. Itassátok meg a juhokat és legeltessétek õket tovább." (Teremtés könyve 29, 7)

 • Lábán így szólt hozzá: "Igen, te az én csontom és húsom vagy." Õ pedig egy hónapig nála maradt. (Teremtés könyve 29, 14)

 • Jákob hét évig szolgált Ráchelért, de olyannak tûnt szemében, mint egy nap, annyira szerette. (Teremtés könyve 29, 20)

 • Még azon a napon elkülönítette a csíkos és foltos kecskét, mindegyiket, amelyiken volt valami fehér, továbbá minden sötét szõrû bárányt és átadta fiainak. (Teremtés könyve 30, 35)

 • Azután három nap járásnyi térközt jelölt ki maga és Jákob között, Jákob pedig Lábán többi juhát, kecskéjét legeltette. (Teremtés könyve 30, 36)

 • Harmadnap Lábán megkapta a hírt, hogy Jákob elszökött. (Teremtés könyve 31, 22)

 • Maga mellé vette rokonait, hétnapi úton üldözte, és a Gileád-hegynél utolérte. (Teremtés könyve 31, 23)

 • Most hatalmamban állana, hogy ártsak neked, de atyád Istene tegnap így szólt hozzám: "Óvakodj attól, hogy szólj valamit Jákobnak. (Teremtés könyve 31, 29)

 • Széttépettet nem vittem hozzád: én magam kipótoltam. Ha valamit nappal vagy éjjel elloptak, azt rajtam követelted. (Teremtés könyve 31, 39)

 • Magam is így voltam: nappal a hõség kínzott, éjjel a fagy, s az álom elkerülte szememet. (Teremtés könyve 31, 40)


“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina