Encontrados 2443 resultados para: Nap

 • Abimelek tiltakozott: "Nem tudom, ki tette. Te nem szóltál róla semmit, s a mai napig nem hallottam róla". (Teremtés könyve 21, 26)

 • Másnap reggel Ábrahám korán fölkelt, fölnyergelte szamarát, magával vitte két szolgáját és a fiát, Izsákot. Miután fát hasogatott az égõáldozathoz, fölkerekedett, és elindult a hely felé, amelyet Isten mondott neki. (Teremtés könyve 22, 3)

 • A harmadik napon Ábrahám fölemelte szemét, és messzirõl meglátta a hegyet. (Teremtés könyve 22, 4)

 • Ábrahám így nevezte a helyet: "az Úr gondoskodik", ezért mondják mind a mai napig: "a hegyen, ahol az Úr gondoskodik". (Teremtés könyve 22, 14)

 • Utána ettek és ittak, õ és a férfiak, akik kísérték, s éjszakára ott maradtak. Másnap reggel fölkeltek és õ így szólt: "Bocsássatok el, uramhoz!" (Teremtés könyve 24, 54)

 • A testvére és az anyja ezt felelték: "Maradjon még a lány egy ideig, legalább tíz napig nálunk, azután elindulhat." (Teremtés könyve 24, 55)

 • Napszállta idején kiment Izsák, hogy a szabad mezõn járkáljon. Mikor körülnézett, tevéket látott közeledni. (Teremtés könyve 24, 63)

 • Másnap reggel kölcsönösen megesküdtek, majd Izsák elbocsátotta õket, s azok békében váltak el tõle. (Teremtés könyve 26, 31)

 • Azon a napon jöttek Izsák szolgái és jelentést tettek a kútról, amelyet ástak: "Találtunk vizet!" - mondták. (Teremtés könyve 26, 32)

 • Õ Sebuának nevezte el. Ezért nevezik a helyet Beersebának mind a mai napig. (Teremtés könyve 26, 33)

 • Akkor azt mondta: "Látod, hogy megöregedtem, halálom napját azonban nem tudom. (Teremtés könyve 27, 2)

 • Ha majd bátyád haragja enged irányodban és elfelejti, amit tettél vele, érted küldök és elhozatlak onnan. Miért vesztenélek el mindkettõtöket egy napon?" (Teremtés könyve 27, 45)


“O Senhor nos dá tantas graças e nós pensamos que tocamos o céu com um dedo. Não sabemos, no entanto, que para crescer precisamos de pão duro, das cruzes, das humilhações, das provações e das contradições.” São Padre Pio de Pietrelcina