Encontrados 645 resultados para: Közül

 • Mert amikor a fáraó makacsul ellenállt, és nem bocsátott el bennünket, az Úr megölt minden elsõszülöttet Egyiptomban, az emberekét is, az állatokét is. Azért szentelem az Úrnak mind, ami anyja méhét megnyitja, ha az hímnemû. Ezért váltom meg fiaim közül is az elsõszülöttet. (Kivonulás könyve 13, 15)

 • Uram, ki hasonlít hozzád az istenek közül? Kit övez a szentség úgy, mint téged? Félelmetes vagy tetteidben, csodákat mûvelsz. (Kivonulás könyve 15, 11)

 • továbbá két fiát. Ezek közül az egyiket Gersomnak hívták, "mivel - úgymond - idegen földön jövevény voltam"; (Kivonulás könyve 18, 3)

 • Ne késlekedj felajánlást tenni szérûd bõségébõl és új borodból. Fiaid közül az elsõszülöttet add nekem. (Kivonulás könyve 22, 28)

 • Így szólt Mózeshez: "Menj fel az Úrhoz: te és Áron, továbbá Nadab és Abihu, meg hetvenen Izrael vénei közül. De már messze le kell borulnotok. (Kivonulás könyve 24, 1)

 • Mózes és Áron, Nadab és Abihu, s Izrael vénei közül hetvenen újra felmentek. (Kivonulás könyve 24, 9)

 • Izrael fiai közül vedd magad mellé Áront és fiait, hogy mint papok szolgáljanak nekem. Áron, valamint Nadab, Abihu, Eleazár és Itamár, Áron fiai. (Kivonulás könyve 28, 1)

 • Aki fiai közül helyette pap lesz, az hét napig viselje azokat, amikor belép a találkozás sátorába, hogy ellássa a szolgálatot a szentélyben. (Kivonulás könyve 29, 30)

 • Te pedig esetleg lányaik közül vennél feleséget fiaid számára. Ha aztán leányaik isteneik elõtt hódolnak, elcsábíthatják fiaitokat, hogy isteneiket imádják. (Kivonulás könyve 34, 16)

 • A szamár elsõszülöttét váltsd meg egy bárányon, ha nem váltod meg, öld meg. Fiaid közül az elsõszülöttet meg kell váltanod. Ne jelenj meg elõttem üres kézzel. (Kivonulás könyve 34, 20)

 • "Szólj Izrael fiaihoz és közöld velük: Ha valaki nem szándékosan vét az Úr valamelyik parancsa ellen, és e tiltott tettek közül elköveti az egyiket, (akkor ez a teendõ): (Leviták könyve 4, 2)

 • Ha tehát vétkes az ilyen esetek közül valamelyikben, vallja meg elkövetett bûnét, (Leviták könyve 5, 5)


“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina