Encontrados 645 resultados para: Közül

 • Mózes tehát elõreküldte az Úr parancsára ezeket a megbízható embereket Paran pusztájáról, akik Izrael fiainak fejei közül valók voltak. (Számok könyve 13, 3)

 • Azok közül meg, akik az országot kikémlelték, Józsue, Nun fia s Kaleb, Jefunne fia, megszaggatták ruhájukat, (Számok könyve 14, 6)

 • nem látják meg azt a földet, amelyet atyáiknak esküvel ígértem; senki se látja meg azok közül, akik gyaláztak. (Számok könyve 14, 23)

 • Azok közül a férfiak közül, akik elmentek, hogy az országot kifürkésszék, csak Nun fia, Józsue és Jefunne fia, Kaleb maradt életben. (Számok könyve 14, 38)

 • Ha tévedésbõl vétkeztek, s ezek közül a parancsok közül, amelyeket az Úr Mózessel közölt, valamelyiket nem tartjátok meg (Számok könyve 15, 22)

 • Az Izrael fiai közül valóra és a körükben élõ idegenre ugyanaz a törvény vonatkozik, föltéve, hogy tévedésbõl tesz valamit. (Számok könyve 15, 29)

 • fellázadtak Mózes ellen, s még kétszázötven ember Izrael fiai közül, a közösségek vezetõi, a nép elöljárói, neves emberek. (Számok könyve 16, 2)

 • Nézd, magam választottam ki testvéreidet, a levitákat Izrael fiai közül, értük ajándékképpen, s õk az Úr tulajdonává lettek, hogy szolgálatot teljesítsenek a megnyilatkozás sátora körül. (Számok könyve 18, 6)

 • Aki halotthoz, egy elhunyt embernek a holttestéhez hozzáért, és nem tisztíttatja meg magát, megszentségteleníti az Úr hajlékát. Az ilyen embert ki kell irtani Izrael fiai közül. Mert nem hintették meg tisztítóvízzel, tisztátalan marad; tisztátalansága továbbra is rajta marad. (Számok könyve 19, 13)

 • Erre az Úr tüzes kígyókat küldött a népre, ezek megmarták õket, úgyhogy Izrael fiai közül sokan meghaltak. (Számok könyve 21, 6)

 • Erre elkezdte beszédét e szavakkal: "Balak elhozatott Aramból, Moáb királya Kelet hegyei közül. Rajta! Átkozd meg kedvemért Jákobot! Rajta! Vond Izraelre az (Isten) haragját! (Számok könyve 23, 7)

 • Mózes tehát megparancsolta Izrael bíráinak: "Mindegyitek ölje meg emberei közül azokat, akik a Peor-beli Baalnak szolgáltak!" (Számok könyve 25, 5)


“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina