Encontrados 217 resultados para: Istent

 • Ábrahám válaszolt: "Azt hittem, hogy ezen a vidéken nem félik az Istent, és megölnek a feleségem miatt. (Teremtés könyve 20, 11)

 • Az folytatta: "Ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé és ne árts neki. Most már tudom, hogy féled az Istent és egyetlen fiadat sem tagadtad meg tõlem." (Teremtés könyve 22, 12)

 • Jákob elnevezte a helyet Penuelnek, mert - úgymond - "színrõl színre láttam Istent, és életben maradtam." (Teremtés könyve 32, 31)

 • Átadtak Jákobnak minden idegen istent, ami birtokukban volt, és a karikákat is, amelyeket a fülükben viseltek. (Teremtés könyve 35, 4)

 • A bábák azonban félték az Istent. Nem engedelmeskedtek az egyiptomi király parancsának és életben hagyták a fiúkat. (Kivonulás könyve 1, 17)

 • Istent ne káromold, néped vezetõjét ne átkozd. (Kivonulás könyve 22, 27)

 • De a kezét nem emelte fel Izrael fiainak képviselõi ellen, ezért láthatták az Istent. Ettek és ittak. (Kivonulás könyve 24, 11)

 • A nép látta, hogy Mózes késik lejönni a hegyrõl, azért összegyûlt Áron körül és követelõzött: "Készíts nekünk egy istent, amely elõttünk jár. Nem tudjuk, mi történt azzal a Mózessel, aki kihozott bennünket Egyiptomból." (Kivonulás könyve 32, 1)

 • Mózes igyekezett kiengesztelni az Urat, az Istent, s így szólt: "Uram, miért lobbannál haragra néped ellen, amelyet nagy hatalommal és erõs kézzel hoztál ki Egyiptomból? (Kivonulás könyve 32, 11)

 • Így követelõztek: készíts nekünk egy istent, hogy elõttünk járjon, mivel az a Mózes, aki kihozott bennünket Egyiptomból - nem tudjuk mi lett vele. (Kivonulás könyve 32, 23)

 • Mózes tehát ismét az Úr elé járult és így szólt: "Nézd, a nép nagy bûnt követett el és aranyból csinált magának istent. (Kivonulás könyve 32, 31)

 • Nem imádhatsz más istent: az Úr neve az, hogy féltékeny, igen féltékeny Isten, (Kivonulás könyve 34, 14)


“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina