Encontrados 64 resultados para: Gileád

 • Így eltávozott mindazzal, ami az övé volt. Útnak eredt, átkelt a folyón és a Gileád-hegynek vette az irányt. (Teremtés könyve 31, 21)

 • Maga mellé vette rokonait, hétnapi úton üldözte, és a Gileád-hegynél utolérte. (Teremtés könyve 31, 23)

 • Lábán is sátrat vert Gileád hegyén. Lábán így szólt Jákobhoz: "Mit tettél? Megcsaltál, és lányaimat, mint foglyokat magaddal vitted? (Teremtés könyve 31, 26)

 • Ezek Gileád fiai: Jecertõl a jeceriták nemzetsége, Helektõl a helekiták nemzetsége, (Számok könyve 26, 30)

 • Ruben fiainak és Gád fiainak nagy és értékes állatállományuk volt. Amikor tehát látták, hogy Jazer vidéke és Gileád földje milyen alkalmas állattartásra, (Számok könyve 32, 1)

 • Gyermekeink, asszonyaink, nyájaink és jószágaink itt maradnak Gileád városaiban, (Számok könyve 32, 26)

 • Ezt mondta nekik Mózes: "Ha Gád fiai és Ruben fiai, mind, aki csak alkalmas fegyverforgatásra, hadba vonulnak veletek az Úr színe elõtt a Jordánon túlra és megszerzik nektek az országot, adjátok nekik tulajdonul Gileád földjét. (Számok könyve 32, 29)

 • Gileád fiai nemzetségének családfõi - (Gileád) Machirnak, a József nemzetségébõl származó Manassze fiának volt a fia - elõálltak, s Mózes és a vezérek, valamint Izrael törzseinek a fejei elé terjesztették kívánságaikat. (Számok könyve 36, 1)

 • Ezt a földet foglaltuk el akkoriban. Az Arnon-patak mentén fekvõ Aroertõl kezdve Ruben és Gád fiainak adtam, Gileád hegyének a felével, és annak városaival együtt. (Második Törvénykönyv 3, 12)

 • Gileád másik felét, valamint egész Básánt, Og birodalmát, s Argob egész vidékét Manassze törzse felének adtam. (Básánnak ezt az egész részét a refaiták földjének hívják. (Második Törvénykönyv 3, 13)

 • Szichon, az amoriták királya, aki Hesbonban székelt és az Arnon völgye szélén fekvõ Aroertõl [a völgy közepét is beleszámítva] Gileád felén át egészen a Jabbok-patakig, az ammoniták határáig uralkodott, (Józsue könyve 12, 2)

 • a Hermon-hegységen, Szalkán és egész Básánon, egészen a gesuriták és maachatiták határáig, továbbá Gileád felén, Szichonnak, Hesbon királyának a határáig. (Józsue könyve 12, 5)


“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina