Encontrados 64 resultados para: Gileád

 • A nép és Gileád vezérei így szóltak egymáshoz: "Ki lesz, aki vezeti a harcot Ammon fiai ellen? Az lesz Gileád lakóinak a vezére." (Bírák könyve 10, 18)

 • A gileádi Jiftach vitéz harcos volt. Egy szajhának volt a fia. Gileád nemzette Jiftachot. (Bírák könyve 11, 1)

 • Amikor Ammon fiai megtámadták Izraelt, Gileád vénei fölkeresték Jiftachot Tob földjén, (Bírák könyve 11, 5)

 • Jiftach azonban így válaszolt Gileád véneinek: "Ti gyûlöltetek és elûztetek atyám házából. Miért jöttök most hozzám, amikor bajban vagytok?" (Bírák könyve 11, 7)

 • Gileád vénei erre azt mondták Jiftachnak: "Valóban ezért jöttünk most hozzád: Gyere velünk, harcolj Ammon fiai ellen, s te leszel a vezérünk és Gileád minden lakójának a feje." (Bírák könyve 11, 8)

 • Jiftach így felelt Gileád véneinek: "Ha visszavisztek, hogy harcoljak Ammon fiai ellen és ha az Úr kezembe adja õket, vezéretek leszek." (Bírák könyve 11, 9)

 • "Az Úr legyen a tanú közöttünk - válaszolták Gileád vénei. - Érjen balszerencse minket, ha nem teszünk meg mindent, amit mondasz." (Bírák könyve 11, 10)

 • Jiftach tehát elment Gileád véneivel. A nép fejévé és vezérévé tette, és Jiftach megismételte föltételeit Micpában az Úr elõtt. (Bírák könyve 11, 11)

 • Ekkor Gileád megszállta a Jordán gázlóit Efraimmal szemben, és amikor Efraim szökevényei közül valaki azt mondta: "Szeretnék átmenni", akkor a gileádi emberek megkérdezték tõle: "Efraim fiai közül való vagy?" Ha azt válaszolta, hogy nem, (Bírák könyve 12, 5)

 • Egy emberként kivonult Izrael minden fia, összegyûlt az egész közösség Dántól Beersebáig és Gileád földje az Úrnál Micpában. (Bírák könyve 20, 1)

 • Sõt a Jordán gázlóin át Gád és Gileád földjére menekültek. Saul még mindig Gilgalban volt, s az egész nép aggódott érte. (Sámuel I. könyve 13, 7)

 • és megtette Gileád, valamint az aseriták, Jiszreel, Efraim, Benjamin és egész Izrael királyává. (Sámuel II. könyve 2, 9)


“A mulher forte é a que tem temor de Deus, a que mesmo à custa de sacrifício faz a vontade de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina