Encontrados 260 resultados para: Ennek

 • Ennek az országnak aranya kiváló, van ott még bdellium és ónixkõ is. (Teremtés könyve 2, 12)

 • Ezért azt mondta Ábrahámnak: "Távolítsd el a szolgálót és fiát. Ennek a szolgálónak a fia ne örököljön együtt az én fiammal." (Teremtés könyve 21, 10)

 • Amikor Jákob fiai hazajöttek a mezõrõl és meghallották, a férfiak megdühödtek és nagy haragra lobbantak. Mert azzal, hogy õ Jákob lányával hált, gyalázatot követett el Izrael ellen. Ennek nem lett volna szabad megtörténnie. (Teremtés könyve 34, 7)

 • Ott volt velünk egy fiatal héber férfi, a testõrség parancsnokának rabszolgája. Ennek elbeszéltük álmunkat, s õ megfejtette nekünk. Mindegyikünknek megadta a megfelelõ jelentést. (Teremtés könyve 41, 12)

 • A fáraó ellenõriztette a dolgot: az izraeliták nyájaiból valóban egy sem pusztult el. A fáraó ennek ellenére megátalkodott és nem bocsátotta el a népet. (Kivonulás könyve 9, 7)

 • Ami a fedél takarójából fennmarad, ennek a megmaradt takarónak a fele lógjon le a hajlék hátsó részén. (Kivonulás könyve 26, 12)

 • Láng csapott elõ az Úrtól, s megemésztette az oltáron az égõáldozatot és a hájat. Ennek láttára a nép örömrivalgásban tört ki, s mindnyájan arcra borultak. (Leviták könyve 9, 24)

 • "Ennek a hónapnak a tizedik napja az engesztelés napja. Tartsatok rajta szent összejövetelt. Böjtöljetek, és mutassatok be áldozatot az Úrnak. (Leviták könyve 23, 27)

 • "Szólj Izrael fiaihoz és közöld velük: Ennek a hetedik hónapnak a tizenötödik napján lesz a hét napig tartó sátoros ünnep az Úr számára. (Leviták könyve 23, 34)

 • Áron ezt a lángot a megnyilatkozás sátorában, a bizonyság függönye elé helyezte. Ennek ott kell lennie állandóan az Úr elõtt, estétõl reggelig. Örök törvény ez utódaitok számára. (Leviták könyve 24, 3)

 • Ha még ennek ellenére sem hallgattok rám, hétszeresen torolom meg bûneiteket. (Leviták könyve 26, 18)

 • Ha még ennek ellenére sem hallgattok rám és ellenem szegültök, (Leviták könyve 26, 27)


“Imitemos o coração de Jesus, especialmente na dor, e assim nos conformaremos cada vez mais e mais com este coração divino para que, um dia, lá em cima no Céu, também nós possamos glorificar o Pai celeste ao lado daquele que tanto sofreu”. São Padre Pio de Pietrelcina