Encontrados 435 resultados para: Emberek

 • Amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön és leányaik születtek, (Teremtés könyve 6, 1)

 • az Isten fiai látták, hogy az emberek lányai szépek. Feleségül vették mindazokat, akik tetszettek nekik. (Teremtés könyve 6, 2)

 • Óriások éltek akkor a földön (és késõbb is), amikor az Isten fiai az emberek lányaival összeházasodtak, és ezek gyermekeket szültek nekik; ezek a régi idõk híres hõsei. (Teremtés könyve 6, 4)

 • Amikor az Úr látta, hogy nagy az emberek gonoszsága a földön és szívük állandóan a rosszra irányul, (Teremtés könyve 6, 5)

 • Isten így szólt Noéhoz: "Elhatároztam, hogy elpusztítok minden lényt a földön, mivel a föld az emberek miatt megtelt gonoszsággal. (Teremtés könyve 6, 13)

 • Akkor az Úr leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek. (Teremtés könyve 11, 5)

 • A szodomai emberek azonban nagyon rosszak voltak és vétkeztek Isten ellen. (Teremtés könyve 13, 13)

 • Amikor Abimelek reggel fölkelt, összehívta minden szolgáját és közölte velük az egész eseményt. Az emberek nagyon megijedtek. (Teremtés könyve 20, 8)

 • Nézd, én a kútnál állok, és az emberek leányai kijönnek a városból vizet meríteni. (Teremtés könyve 24, 13)

 • Az folytatta: "Ezentúl ne Jákobnak hívjanak, hanem Izraelnek, mivel Istennel szemben erõsnek bizonyultál és emberek fölött fogsz gyõzni." (Teremtés könyve 32, 29)

 • "Ezek az emberek békés szándékúak. Szeretnének nálunk lakni az országban, és rajta végigvonulni. Földünkön minden irányban elég a térség számukra. Az õ lányaikat mi vesszük feleségül, a mi lányainkat pedig nekik adjuk. (Teremtés könyve 34, 21)

 • Mindnyájan ugyanannak az embernek vagyunk fiai, becsületes emberek vagyunk, szolgáid nem kémek." (Teremtés könyve 42, 11)


“Deve-se caminhar em nuvens cada vez que se termina uma confissão!” São Padre Pio de Pietrelcina