Encontrados 12 resultados para: Alamizsnát

 • Én, Tobit, egész életemben igaz úton jártam, s a jót tettem. Bõven osztottam alamizsnát testvéreimnek és azoknak az embereknek, akik velem együtt kerültek az asszírok országába, Ninivébe. (Tóbiás könyve 1, 3)

 • így nem utazhattam oda. Szalmanasszár idejében bõséges alamizsnát osztottam testvéreimnek. (Tóbiás könyve 1, 16)

 • Adj alamizsnát a vagyonodból. Ne fordítsd el arcodat a szegénytõl soha, s akkor Isten sem fordítja el arcát tõled. (Tóbiás könyve 4, 7)

 • A Magasságbeli ugyanis úgy tekinti az alamizsnát, mintha neki adnánk értékes áldozati adományt. (Tóbiás könyve 4, 11)

 • Oszd meg kenyeredet az éhezõkkel és ruhádat a rongyoskodókkal. Fölöslegesedbõl adj alamizsnát, és szemed ne legyen irigy, amikor alamizsnát adsz. (Tóbiás könyve 4, 16)

 • Többet ér a böjt imádsággal meg az alamizsna igazságossággal párosulva, mint a nagy vagyon, ha jogtalansággal jár együtt. Jobb alamizsnát adni, mint aranyat gyûjteni. (Tóbiás könyve 12, 8)

 • Ételáldozatot mutat be az, aki szeret, s aki alamizsnát ad, az hálaáldozatot. (Sirák fia könyve 35, 2)

 • Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad elõtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcán, hogy dicsérjék õket az emberek! Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. (Máté evangéliuma 6, 2)

 • Te úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. (Máté evangéliuma 6, 3)

 • Éppen akkor vittek oda egy bénán született embert, akit mindennap letettek a templom úgynevezett Ékes-kapujánál, hogy a templomba menõktõl alamizsnát kérjen. (Apostolok Cselekedetei 3, 2)

 • Amikor ráismertek, hogy õ szokott ott ülni a templom Ékes-kapujánál alamizsnát koldulva, nem tudták, hová legyenek azon való csodálkozásukban, ami vele történt. (Apostolok Cselekedetei 3, 10)

 • Vallásos és istenfélõ volt egész háza népével együtt. Bõségesen osztotta az alamizsnát a népnek, és állandóan imádkozott az Istenhez. (Apostolok Cselekedetei 10, 2)


“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina