Encontrados 43 resultados para: éneket

 • Akkor Mózes Izrael fiaival együtt ezt az éneket énekelte az Úrnak: Magasztalom az Urat, mert dicsõség övezi, a lovat és a lovast a tengerbe vetette. (Kivonulás könyve 15, 1)
 • Õ így felelt: "Ez nem gyõzelmi ének, nem is a legyõzöttek jajgatása. Én énekkarok váltakozó énekét hallom." (Kivonulás könyve 32, 18)

 • Akkor énekelte Izrael ezt az éneket: "Törj fel víz! Zengjetek dalt róla! (Számok könyve 21, 17)

 • Ezért írd le most magadnak ezt az éneket és tanítsd meg rá Izrael fiait! Add ajkukra, hogy ez az ének bizonyságul szolgáljon nekem Izrael fiai ellen. (Második Törvénykönyv 31, 19)

 • Mózes tehát leírta a következõ éneket, s megtanította rá Izrael fiait. (Második Törvénykönyv 31, 22)

 • Kelj föl, kelj föl, Debora! Kelj föl, kelj föl, zengj éneket! Bátorság, rajta, Bárák! Fogd el, akik téged elfogtak, Abinoam fia! (Bírák könyve 5, 12)

 • Ezért magasztallak, Uram, a pogányok elõtt, dicsõítõ éneket zengek nevednek: (Sámuel II. könyve 22, 50)
 • Azon a napon Dávid elsõnek magasztalta az Urat, s ezt a dicsõítõ éneket adta át Aszafnak és testvéreinek: (Krónikák I. könyve 16, 7)

 • Dávid és a sereg vezérei kijelölték Aszafnak, Jemánnak és Jedutunnak a fiait, a prófétákat, hogy citerán, hárfán és cimbalmon kísérjék az éneket. Az erre a szolgálatra rendelt férfiakat is összeírták. (Krónikák I. könyve 25, 1)

 • Jedutun részérõl: Jedutun fiai: Gedaljahu, Ceri, Jesajahu, Simi, Hasabjahu és Mattitjahu, hatan, atyjuknak, Jedutunnak a vezetésével, aki citerán játszott hála- és dicsõítõ éneket az Úrnak. (Krónikák I. könyve 25, 3)

 • Ezeknek mind atyjuk volt a vezetõjük, amikor az Úr házának szolgálatában, a király útmutatása szerint cimbalommal, hárfával és citerával kísérték az éneket. Aszafot, Jedutunt és Hemant, (Krónikák I. könyve 25, 6)

 • Aztán Hiszkija kiadta a parancsot, hogy mutassák be az égõáldozatokat az oltáron. Amikor megkezdõdött az áldozat bemutatása, elkezdtek az Úrnak dicsérõ éneket zengeni, trombitálni, és Dávidnak, Izrael királyának hangszerein játszani. (Krónikák II. könyve 29, 27)
"Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina