Encontrados 40 resultados para: állók

 • Te pedig, Achior, Ammon zsoldosa, aki kiejtetted ezeket a szavakat egy esztelen pillanatodban, a mai naptól kezdve nem látod többé színemet addig, amíg bosszút nem állok ezen a fajtán, amely Egyiptomból vonult ki. (Judit könyve 6, 5)

 • Nekem is van eszem, akárcsak tinektek, én sem állok hátrább, mint ahol ti álltok. Mert ki nem tudja azt, amit ti tudtok? (Jób könyve 12, 3)

 • Amiket ti tudtok, azt mind tudom én. Nem állok semmiben hátrább, mint ti álltok. (Jób könyve 13, 2)


 • Lám, készen állok az ítéletre, és nagyon jól tudom, hogy igazam van. (Jób könyve 13, 18)

 • Hozzád kiáltok, de nem adsz feleletet, itt állok, ám te ügyet sem vetsz rám. (Jób könyve 30, 20)

 • tudod, hogy ülök-e vagy állok. Gondolataimat látod messzirõl, (Zsoltárok könyve 139, 2)

 • Ellenkezõleg, bosszút állok népemért, a szentélyért, asszonyainkért és gyermekeinkért. Mert a pogány népek mind összefogtak, hogy gyûlöletükben kiirtsanak bennünket." (Makkabeusok I. könyve 13, 6)

 • Ezért mondja az Úr, a Seregek Ura, Izrael Erõse: "Igen, elégtételt szerzek ellenségeimtõl, és bosszút állok ellenfeleimen. (Izajás könyve 1, 24)

 • És a figyelõ õr lekiáltott: "Uram, õrségen állok egész nap folyton-folyvást, és kitartok õrhelyemen minden éjszaka." (Izajás könyve 21, 8)

 • Ezért ezt mondja az Úr: Nézd, magam vettem kezembe ügyedet, hogy biztosítsalak: bosszút állok érted. Kiszárítom folyamát és elapasztom forrásait. (Jeremiás könyve 51, 36)

 • Kitöltöm rajtuk haragom, kitombolom dühöm, és bosszút állok rajtuk. Akkor majd megtudják, hogy én, az Úr szóltam féltékenységemben, amikor majd kitöltöm rajtuk haragom. (Ezekiel könyve 5, 13)

 • Kegyetlen bosszút állok rajtuk ádáz haragomban, és ha kitöltöm rajtuk bosszúmat, akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. (Ezekiel könyve 25, 17)

“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina