Encontrados 40 resultados para: állók

 • Te pedig, Achior, Ammon zsoldosa, aki kiejtetted ezeket a szavakat egy esztelen pillanatodban, a mai naptól kezdve nem látod többé színemet addig, amíg bosszút nem állok ezen a fajtán, amely Egyiptomból vonult ki. (Judit könyve 6, 5)
 • Nekem is van eszem, akárcsak tinektek, én sem állok hátrább, mint ahol ti álltok. Mert ki nem tudja azt, amit ti tudtok? (Jób könyve 12, 3)

 • Amiket ti tudtok, azt mind tudom én. Nem állok semmiben hátrább, mint ti álltok. (Jób könyve 13, 2)

 • Lám, készen állok az ítéletre, és nagyon jól tudom, hogy igazam van. (Jób könyve 13, 18)

 • Hozzád kiáltok, de nem adsz feleletet, itt állok, ám te ügyet sem vetsz rám. (Jób könyve 30, 20)

 • tudod, hogy ülök-e vagy állok. Gondolataimat látod messzirõl, (Zsoltárok könyve 139, 2)

 • Ellenkezõleg, bosszút állok népemért, a szentélyért, asszonyainkért és gyermekeinkért. Mert a pogány népek mind összefogtak, hogy gyûlöletükben kiirtsanak bennünket." (Makkabeusok I. könyve 13, 6)
 • Ezért mondja az Úr, a Seregek Ura, Izrael Erõse: "Igen, elégtételt szerzek ellenségeimtõl, és bosszút állok ellenfeleimen. (Izajás könyve 1, 24)

 • És a figyelõ õr lekiáltott: "Uram, õrségen állok egész nap folyton-folyvást, és kitartok õrhelyemen minden éjszaka." (Izajás könyve 21, 8)

 • Ezért ezt mondja az Úr: Nézd, magam vettem kezembe ügyedet, hogy biztosítsalak: bosszút állok érted. Kiszárítom folyamát és elapasztom forrásait. (Jeremiás könyve 51, 36)

 • Kitöltöm rajtuk haragom, kitombolom dühöm, és bosszút állok rajtuk. Akkor majd megtudják, hogy én, az Úr szóltam féltékenységemben, amikor majd kitöltöm rajtuk haragom. (Ezekiel könyve 5, 13)

 • Kegyetlen bosszút állok rajtuk ádáz haragomban, és ha kitöltöm rajtuk bosszúmat, akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. (Ezekiel könyve 25, 17)
“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina