Encontrados 241 resultados para: Iósue

 • După aceea, Zorobabél, fiul lui Şeáltiél, şi Iósue, fiul lui Ioţadác, s-au ridicat şi au început să construiască templul lui Dumnezeu care este în Ierusalím; cu ei erau profeţii lui Dumnezeu care îi susţineau. (Cartea lui Ésdra 5, 2)

 • În a patra zi, am cântărit argintul, aurul şi obiectele în casa Dumnezeului nostru [şi le-am dat] în mâna lui Meremót, fiul lui Uría, preotul. Cu el era Eleazár, fiul lui Pinhás, şi împreună cu ei Iozabád, fiul lui Iósue, şi Noadía, fiul lui Binúi, levíţii. (Cartea lui Ésdra 8, 33)

 • S-au găsit între fiii preoţilor cei care locuiau cu femei străine, dintre fiii lui Iósue, fiul lui Ioţadác, şi fraţii lui: Maaséia, Eliezér, Iaríb şi Ghedalía. (Cartea lui Ésdra 10, 18)

 • lângă el, Ézer, fiul lui Iósue, care era căpetenie peste Míţpa, a reparat o altă parte [a zidului] în faţa urcuşului armelor, în unghi. (Cartea lui Nehemía 3, 19)

 • Au venit cu Zorobabél: Iósue, Nehemía, Azaría, Raamía, Nahamaní, Mardohéu, Bilşán, Misperet, Bigvái, Nehúm, Baaná. Numărul oamenilor din poporul lui Israél: (Cartea lui Nehemía 7, 7)

 • fiii lui Pahát-Moáb, dintre fiii lui Iósue şi ai lui Ióab, două mii opt sute optsprezece; (Cartea lui Nehemía 7, 11)

 • Preoţii: fiii lui Iedáia, din casa lui Iósue, nouă sute şaptezeci şi trei; (Cartea lui Nehemía 7, 39)

 • Leviţii: fiii lui Iósue, ai lui Cadmiél şi ai lui Hodvá, şaptezeci şi patru. (Cartea lui Nehemía 7, 43)

 • Iósue, Baní, Şerebía, Iamín, Acúb, Şabtái, Hodía, Maaséia, Chelitá, Azaría, Iozabád, Hanán, Peláia şi levíţii explicau poporului legea, iar poporul stătea în picioare. (Cartea lui Nehemía 8, 7)

 • Toată adunarea celor ce se întorseseră din captivitate a făcut corturi şi au locuit în corturi. Fiii lui Israél nu mai făcuseră astfel din zilele lui Iósue, fiul lui Nun, până în ziua aceea. Şi a fost foarte mare bucurie. (Cartea lui Nehemía 8, 17)

 • S-au ridicat pe podiumul levíţilor Iósue, Baní, Cadmiél, Şebanía, Buní, Şerebía, Baní şi Chenaní şi au strigat cu glas puternic către Domnul Dumnezeul lor. (Cartea lui Nehemía 9, 4)

 • Leviţii Iósue, Cadmiél, Baní, Haşabnía, Şerebía, Hodía, Şebanía şi Petahía au zis: „Ridicaţi-vă şi binecuvântaţi-l pe Domnul Dumnezeul vostru din veci şi până-n veci!”. Şi au binecuvântat numele său cel glorios, care este mai presus de orice binecuvântare şi laudă. (Cartea lui Nehemía 9, 5)


“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina