Encontrados 241 resultados para: Iósue

 • Moise dăduse unei jumătăţi din tribul lui Manáse [moştenire] în Basán, iar Iósue a dat celeilalte jumătăţi [moştenire] cu fraţii lor, dincoace de Iordán, la vest. Când Iósue i-a lăsat [să plece] la corturile lor, i-a şi binecuvântat (Cartea lui Iósue 22, 7)

 • Erau multe zile de când Domnul îi dăduse linişte lui Israél de toţi duşmanii săi de jur împrejur, iar Iósue devenise bătrân. (Cartea lui Iósue 23, 1)

 • Iósue a chemat tot Israélul, pe bătrânii lui, căpeteniile lui, judecătorii lui şi pe scribii lui şi le-a zis: „Eu am devenit bătrân. (Cartea lui Iósue 23, 2)

 • Iósue a adunat toate triburile lui Israél la Síhem şi i-a chemat pe bătrânii lui Israél, pe căpeteniile lui, pe judecătorii lui şi pe scribii lui şi au stat înaintea lui Dumnezeu. (Cartea lui Iósue 24, 1)

 • Iósue a zis întregului popor: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israél: «Părinţii voştri, Térah, tatăl lui Abrahám şi tatăl lui Nahór au locuit dintotdeauna de cealaltă parte a Râului şi au slujit altor dumnezei. (Cartea lui Iósue 24, 2)

 • Iósue a zis poporului: „Nu veţi putea să slujiţi Domnului, căci este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos; nu va ierta fărădelegile şi păcatele voastre. (Cartea lui Iósue 24, 19)

 • Poporul i-a zis lui Iósue: „Nu! Noi îl vom sluji pe Domnul!”. (Cartea lui Iósue 24, 21)

 • Iósue a zis poporului: „Voi sunteţi martori împotriva voastră că l-aţi ales pe Domnul ca să-i slujiţi”. Ei au răspuns: „Suntem martori”. (Cartea lui Iósue 24, 22)

 • Poporul i-a zis lui Iósue: „Noi îl vom sluji pe Domnul Dumnezeul nostru şi vom asculta glasul lui”. (Cartea lui Iósue 24, 24)

 • În ziua aceea, Iósue a făcut o alianţă cu poporul; le-a dat hotărâri şi judecăţi la Síhem. (Cartea lui Iósue 24, 25)

 • Iósue a scris aceste lucruri în Cartea Legii lui Dumnezeu. A luat o piatră mare şi a ridicat-o acolo sub stejarul care era lângă sanctuarul Domnului. (Cartea lui Iósue 24, 26)

 • Iósue a zis întregului popor: „Iată, piatra aceasta va fi martor împotriva noastră, căci a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul; ea va fi martor împotriva voastră ca să nu-l trădaţi pe Dumnezeul vostru”. (Cartea lui Iósue 24, 27)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina