Encontrados 241 resultados para: Iósue

 • I-a adus pe toţi preoţii din cetăţile lui Iúda; a purificat înălţimile unde ardeau preoţii tămâie, de la Ghéba până la Béer-Şéba; a distrus locurile înalte de la porţi, cea care era la intrarea Porţii lui Iósue, căpetenia cetăţii, cea care era la stânga, cum intri în cetate. (Cartea a doua a Regilor 23, 8)

 • Nun, fiul său; Iósue, fiul său. (Cartea întâi a Cronicilor 7, 27)

 • a noua, pentru Iósue; a zecea, pentru Şecanía; (Cartea întâi a Cronicilor 24, 11)

 • Sub comanda lui erau Éden, Miniamín, Iósue, Şemáia, Amária şi Şecanía în cetăţile preoţilor, ca să împartă în siguranţă fraţilor lor după grupe, celui mare ca şi celui mic, (Cartea a doua a Cronicilor 31, 15)

 • Au venit cu Zorobabél Iósue, Nehemía, Seráia, Reeláia, Mardohéu, Bilşán, Mispár, Bigvái, Rehúm, Baaná. Iar numărul oamenilor din poporul lui Israél era: (Cartea lui Ésdra 2, 2)

 • fiii lui Pahát-Moáb, dintre fiii lui Iósue şi ai lui Ióab: două mii opt sute doisprezece; (Cartea lui Ésdra 2, 6)

 • Preoţii: fiii lui Iedáia, din casa lui Iósue: nouă sute şaptezeci şi trei; (Cartea lui Ésdra 2, 36)

 • Leviţii: fiii lui Iósue şi Cadmiél, dintre fiii lui Hodavía: şaptezeci şi patru. (Cartea lui Ésdra 2, 40)

 • S-au ridicat Iósue, fiul lui Ioţadác, cu fraţii săi preoţi şi Zorobabél, fiul lui Şeáltiél, cu fraţii săi şi au zidit altarul Dumnezeului lui Israél ca să aducă pe el arderi de tot după cum este scris în legea lui Moise, omul lui Dumnezeu. (Cartea lui Ésdra 3, 2)

 • În anul al doilea de la venirea lor la casa lui Dumnezeu, la Ierusalím în luna a doua, Zorobabél, fiul lui Şeáltiél, Iósue, fiul lui Ioţadác, şi cu ceilalţi fraţi ai lor, preoţi şi levíţi, toţi cei care se întorseseră din captivitate la Ierusalím, i-au pus pe levíţii de la douăzeci de ani în sus să conducă lucrarea casei Domnului. (Cartea lui Ésdra 3, 8)

 • Iósue, fiii şi fraţii săi, Cadmiél, fiii săi, fiii lui Iúda, au condus ca un singur [om] lucrarea în casa lui Dumnezeu [împreună cu] Henadád, fiii şi fraţii lor, levíţii. (Cartea lui Ésdra 3, 9)

 • Dar Zorobabél, Iósue şi ceilalţi capi părinteşti ai lui Israél le-au răspuns: „Nu este nimic între noi şi voi ca să construim [împreună] casa Dumnezeului nostru; noi singuri vom construi pentru Domnul Dumnezeul lui Israél, după cum ne-a poruncit regele Círus, regele perşilor”. (Cartea lui Ésdra 4, 3)


“Nunca vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou. Enderece todos os seus pensamentos a Deus, consagre-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos. Ofereça à glória de Deus o repouso que você vai iniciar e não esqueça do seu Anjo da Guarda que está sempre com você.” São Padre Pio de Pietrelcina