1. (Dávid zsoltára.) Jóságodról és igazságosságodról énekelek, hárfán játszom elõtted, Uram!

2. Az ártatlanság útján akarok járni, mikor jössz már hozzám? Tiszta szívvel akarok élni házamban,

3. szemem nem nézi azt, ami bûnre vinne. Gyûlölöm, aki gonoszat mûvel, s nem tartok vele közösséget.

4. Az álnok szív maradjon távol tõlem, nem ismerem azt, ami gonosz.

5. Aki titokban rágalmazza embertársát, azt elveszítem. A fennhéjázót és a felfuvalkodottat nem tûröm.

6. Szemem megkeresi a hûségeseket a földön, õk laknak majd velem. Aki egyenes úton jár, az legyen a szolgám,

7. nem lakhat házamban, aki hamisságra hajlik. Aki hazugságot beszél, nem áll meg színem elõtt.

8. Reggelenként megsemmisítem az ország bûnöseit, számûzöm az Úr városából a gonoszakat mind.

“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina