Znaleziono 22 Wyniki dla: irgalom

 • "Igazságos vagy Uram! Tetteid igazságosak, s minden utad irgalom és hûség. Te vagy a világ bírája. (Tóbiás könyve 3, 2)

 • Hiszen te jóságos és elnézõ vagy, Uram, és csupa irgalom azokhoz, akik hozzád kiáltanak. (Zsoltárok könyve 86, 5)

 • Jó az Úr és igazságos, a mi Istenünk csupa irgalom. (Zsoltárok könyve 116, 5)

 • várja Izrael az Urat. Mert az Úrnál az irgalom és bõséges nála a megváltás. (Zsoltárok könyve 130, 7)

 • Te vagy nekem az irgalom, a vár, az erõs bástya, a szabadító, te vagy a pajzsom és a menedékem. Te tetted alattvalómmá a népeket. (Zsoltárok könyve 144, 2)

 • Akik benne bíztak, akkor majd megismerik az igazságot, és akik hûek voltak, szeretetben nála maradnak, mert kegyelem és irgalom lesz választottainak osztályrészük. (Bölcsesség könyve 3, 9)

 • hogy kegyelem és irgalom vár az Úr választottaira és oltalom a szentjeire. (Bölcsesség könyve 4, 15)

 • Hát még ha az ember maga nyakaskodik, csodaszámba menne, ha meg nem bûnhõdnék. Nála az irgalom és nála a harag, õ bocsát meg és õ árasztja ki haragját. (Sirák fia könyve 16, 11)

 • akkor majd királyi széket állít fel az irgalom, és rajta hûségesen, Dávid sátorában olyan bíró ül majd, akinek gondja lesz az igazságra, és sietve megadja azt, ami jogos. (Izajás könyve 16, 5)

 • Fordítsátok ide a fületek és gyertek ide hozzám; hallgassatok rám, és élni fog lelketek. Örök szövetséget kötök veletek, a Dávidnak megígért irgalom jegyében. (Izajás könyve 55, 3)

 • És az egyiket a másikhoz ütöm apát és fiát egyaránt - mondja az Úr. Nem kegyelmezek, nem könyörülök, és irgalom nem tart vissza, hogy el ne pusztítsam õket." (Jeremiás könyve 13, 14)

 • Amikor az asszony ismét fogant és leányt szült, így szólt az Úr: "Hívd "Nincs irgalom"-nak, mert ezentúl nem irgalmazok Izrael házának, nem bocsátok meg neki többé. (Ozeás könyve 1, 6)


“Uma Missa bem assistida em vida será mais útil à sua salvação do que tantas outras que mandarem celebrar por você após sua morte!” São Padre Pio de Pietrelcina