1. Az Úr így szólt Mózeshez: "Még egy csapást hozok a fáraóra és az egyiptomiakra, akkor majd elbocsát benneteket, sõt, maga fog elûzni.

2. Szólítsd fel tehát sürgõsen a népet: a férfiak és a nõk kérjenek szomszédaiktól és szomszédasszonyaiktól ezüst- és aranydolgokat."

3. Az Úr jóakaratra hangolta az egyiptomiakat a nép iránt. Mózesnek is nagy tekintélye volt a fáraó hivatalnokai és népe elõtt.

4. Mózes kijelentette: "Ezt mondja az Úr: éjfélkor végigvonulok Egyiptomon.

5. Minden elsõszülött meghal Egyiptom földjén: a fáraó elsõszülötte is, akinek a trónján kellene ülnie, és a darálóhoz állított rabszolganõ elsõszülötte is: azonkívül minden állat elsõszülötte.

6. Olyan sírás tör ki egész Egyiptomban, amilyen még nem volt és nem is lesz.

7. De Izrael fiai között egyetlen kutya sem mordul rá sem emberre, sem állatra. Ebbõl megtudjátok: az Úr különbséget tesz Egyiptom és Izrael között.

8. Akkor majd hivatalnokaid mind hozzám jönnek, leborulnak elõttem és mondják: Vonuljatok ki, ti és az egész nép, amely téged követ. Akkor majd kivonulunk." Ezután nagy haraggal távozott a fáraótól.

9. Az Úr még ezt mondta Mózesnek: "A fáraó nem hallgat rátok, hogy csodajeleim sokszorozódjanak Egyiptom földjén."

10. Mózes és Áron véghezvitték mindezeket a csodákat a fáraó elõtt. Az Úr azonban megkeményítette a fáraó szívét és nem engedte el Izrael fiait országából.

“Deus quer que as suas misérias sejam o trono da Sua misericórdia.” São Padre Pio de Pietrelcina