Znaleziono 140 Wyniki dla: velik

 • Velik æu narod od tebe uèiniti, blagoslovit æu te, ime æu ti uzvelièati, i sam æeš biti blagoslov. (Knjiga Postanka 12, 2)

 • I za Jišmaela uslišah te. Evo ga blagoslivljam: rodnim æu ga uèiniti i silno ga razmnožiti; dvanaest æe knezova od njega postati i u velik æe narod izrasti. (Knjiga Postanka 17, 20)

 • kad æe od Abrahama nastati velik i brojan narod te æe se svi narodi zemlje njim blagoslivljati? (Knjiga Postanka 18, 18)

 • I od sina tvoje sluškinje podiæi æu velik narod, jer je tvoj potomak." (Knjiga Postanka 21, 13)

 • Na noge! Digni djeèaka i utješi ga, jer od njega æu podiæi velik narod." (Knjiga Postanka 21, 18)

 • Najednom opazi studenac u polju. Tri su stada ovaca oko njega plandovala, jer se na tome studencu napajahu. Velik se kamen nalazio studencu na otvoru. (Knjiga Postanka 29, 2)

 • "Ja sam Bog, Bog tvoga oca. Ne boj se siæi u Egipat, jer æu ondje od tebe proizvesti velik narod. (Knjiga Postanka 46, 3)

 • Ali njegov otac to odbije rekavši: "Znam ja, sine moj, znam; i od njega æe postati narod i bit æe velik. Ali njegov mlaði brat bit æe veæi od njega, a njegovo æe potomstvo biti mnoštvo." (Knjiga Postanka 48, 19)

 • Kako se faraon približavao, Izraelci pogledaju i opaze da su Egipæani za njima u potjeri, pa ih obuzme velik strah. I povièu Izraelci Jahvi: (Knjiga Izlaska 14, 10)

 • Pusti sada neka se moj gnjev na njih raspali da ih istrijebim. Onda æu od tebe razviti velik narod." (Knjiga Izlaska 32, 10)

 • "Što ti je ovaj puk uèinio", reèe Mojsije Aronu, "da si tako velik grijeh na nj svalio?" (Knjiga Izlaska 32, 21)

 • Jer koji je to narod tako velik da bi mu bogovi bili tako blizu kao što je Jahve, Bog naš, nama kad god ga zazovemo? (Ponovljeni zakon 4, 7)


“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina