Znaleziono 11 Wyniki dla: nauku

 • Pouèna pjesma. Asafova. Poslušaj, narode moj, moju nauku, prikloni uho rijeèima usta mojih! (Psalmi 78, 1)

 • Zato crpite nauku iz rijeèi mojih i bit æe vam na probitak. (Knjiga Mudrosti 6, 25)

 • Izlit æu nauku poput proroštva, ostaviti je pokoljenjima buduæim. (Knjiga Sirahova 24, 33)

 • Veliki sveæenik zapita Isusa o njegovim uèenicima i o njegovu nauku. (Evanðelje po Ivanu 18, 19)

 • Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama. (Djela apostolska 2, 42)

 • bludnike, muškoložnike, trgovce ljudima, varalice, krivokletnike, i ima li još što protivno zdravom nauku - (Prva poslanica Timoteju 1, 10)

 • priljubljen uz vjerodostojnu rijeè nauka da može i hrabriti u zdravom nauku i uvjeravati protivnike. (Poslanica Titu 1, 9)

 • Ti, naprotiv, govori što se prilièi zdravu nauku: (Poslanica Titu 2, 1)

 • ne pronevjeruju, nego neka im iskazuju svaku dobru vjernost da u svemu budu ures nauku Spasitelja našega, Boga. (Poslanica Titu 2, 10)

 • Doista, tko je god još pri mlijeku, ne zna ništa o nauku pravednosti jer - nejaèe je. (Poslanica Hebrejima 5, 13)

 • Tko god pretjera i ne ostane u nauku Kristovu, nema Boga. Tko ostaje u nauku, ima i Oca i Sina. (Druga Ivanova poslanica 1, 9)


“Uma Missa bem assistida em vida será mais útil à sua salvação do que tantas outras que mandarem celebrar por você após sua morte!” São Padre Pio de Pietrelcina