Znaleziono 5 Wyniki dla: kazivati

  • Njegove æe ulice kazivati: 'Aleluja!' i klicat æe: 'Blagoslovljen Bog, uzvišen dovijeka.'" (Tobija 13, 18)
  • A moj æe jezik kazivati pravdu tvoju i hvalu tebi navijeke. (Psalmi 35, 28)

  • I narod koji sam sebi sazdao moju æe kazivati hvalu! (Izaija 43, 21)

  • Putovali su tako uzlazeæi u Jeruzalem. Isus je išao pred njima te bijahu zaprepašteni, a oni koji su išli za njima, prestrašeni. Tada Isus opet uze dvanaestoricu i poèe im kazivati što æe ga zadesiti: (Evanðelje po Marku 10, 32)

  • Zatim uze narodu kazivati ovu prispodobu: "Èovjek posadi vinograd, iznajmi ga vinogradarima i otputova na dulje vrijeme." (Evanðelje po Luki 20, 9)

“Se tanta atenção é dada aos bens desta Terra, quanto mais se deve dar aos do Céu? Faça, portanto, uma boa leitura espiritual, a santa meditação, o exame de consciência, e fará progresso na perfeição cristã e no amor de Jesus.” São Padre Pio de Pietrelcina