Znaleziono 558 Wyniki dla: gdje

 • I odande gdje je Jakov pasao ostatak Labanova stada udalji se za koja tri dana hoda. (Knjiga Postanka 30, 36)

 • Ja sam Bog koji ti se ukazao u Betelu, gdje si uljem pomazao stup i gdje si mi uèinio zavjet. Sad ustaj i idi iz ove zemlje; vrati se u svoj zavièaj!'" (Knjiga Postanka 31, 13)

 • Jakov podiže oèi i opazi gdje dolazi Ezav i s njime èetiri stotine ljudi. Onda on podijeli svoju djecu meðu Leu, Rahelu i dvije sluškinje; (Knjiga Postanka 33, 1)

 • dok je Jakov otišao u Sukot, gdje sebi sagradi kuæu, a svom blagu podigne staje. Stoga je onom mjestu dano ime Sukot. (Knjiga Postanka 33, 17)

 • Na mjestu gdje je Bog s njim govorio Jakov uspravi stup, stup od kamena; na njemu prinese žrtvu i izli ulja. (Knjiga Postanka 35, 14)

 • A mjesto gdje mu je Bog govorio Jakov nazva Betel. (Knjiga Postanka 35, 15)

 • Jakov doðe k svome ocu Izaku u Mamru u Kirjat Arbu, to je Hebron - gdje su boravili Abraham i Izak kao pridošlice. (Knjiga Postanka 35, 27)

 • A Jakov se bijaše nastanio u zemlji gdje je njegov otac boravio kao pridošlica - u zemlji kanaanskoj. (Knjiga Postanka 37, 1)

 • Neki èovjek naðe ga gdje luta poljem pa ga upita: "Što tražiš?" (Knjiga Postanka 37, 15)

 • "Tražim braæu", odgovori. "Možeš li mi kazati gdje èuvaju stada?" (Knjiga Postanka 37, 16)

 • A èovjek reèe: "Odavde su otišli. Èuo sam ih gdje govore: 'Hajdemo u Dotan.'" Tako Josip ode za svojom braæom i naðe ih u Dotanu. (Knjiga Postanka 37, 17)

 • Potom sjednu da ruèaju. Kako podignu svoje oèi, opaze povorku Jišmaelaca gdje dolazi iz Gileada. Deve su im nosile mirodije, balzam i mirisavu smolu da ih preprodaju u Egipat. (Knjiga Postanka 37, 25)


“Queira o dulcíssimo Jesus conservar-nos na Sua graça e dar-nos a felicidade de sermos admitidos, quando Ele quiser, no eterno convívio…” São Padre Pio de Pietrelcina