Znaleziono 7 Wyniki dla: cvatu

  • I tako propade lan i jeèam: jer jeèam bijaše u klasu, a lan u cvatu. (Knjiga Izlaska 9, 31)
  • u cvatu svoga djeèaštva umiru i venu poput hramskih milosnika. (Knjiga o Jobu 36, 14)

  • Zasaðeni u Domu Jahvinu, cvatu u dvorima Boga našega. (Psalmi 92, 14)

  • Kad je put uzbrdo muka i svaki izlazak prijetnja; a badem je u cvatu, i skakavac ne skaèe više, i koprov plot puca, jer èovjek ide u svoj vjeèni dom! A narikaèe veæ se kreæu ulicama. (Propovjednik 12, 5)

  • Smokva je izbacila prve plodove, vinograd, u cvatu, miriše. Ustani, dragano moja, ljepoto moja i doði. (Pjesma nad pjesmama 2, 13)

  • Pohvatajte lisice, male lisice što ošteæuju vinograde, naše vinograde u cvatu. (Pjesma nad pjesmama 2, 15)

  • Siðoh kroz nasade oraha da vidim mladice u dolinama, da pogledam pupaju li vinogradi, cvatu li mogranji. (Pjesma nad pjesmama 6, 11)
“Amar significa dar aos outros – especialmente a quem precisa e a quem sofre – o que de melhor temos em nós mesmos e de nós mesmos; e de dá-lo sorridentes e felizes, renunciando ao nosso egoísmo, à nossa alegria, ao nosso prazer e ao nosso orgulho”. São Padre Pio de Pietrelcina