Znaleziono 9 Wyniki dla: crkva

  • Crkva je po svoj Judeji, Galileji i Samariji uživala mir, izgraðivala se i napredovala u strahu Gospodnjem te rasla utjehom Svetoga Duha. (Djela apostolska 9, 31)

  • Petra su dakle èuvali u tamnici, a Crkva se svesrdno moljaše Bogu za njega. (Djela apostolska 12, 5)

  • Kada pak stigoše u Jeruzalem, primi ih Crkva, apostoli i starješine. Ispripovjediše što sve Bog uèini po njima. (Djela apostolska 15, 4)

  • A vi, kad imate sporove o svagdanjem, sucima postavljate one do kojih Crkva ništa ne drži! (Prva poslanica Korinæanima 6, 4)

  • Ako se dakle skupi sva Crkva zajedno i svi govore drugim jezicima, a uðu neupuæeni ili nevjernici, neæe li reæi da mahnitate? (Prva poslanica Korinæanima 14, 23)

  • Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu! (Poslanica Efežanima 5, 24)

  • A i vi, Filipljani, znate: u poèetku evanðelja, kad otputovah iz Makedonije, nijedna mi se Crkva nije pridružila u pogledu izdataka i primitaka, doli vi jedini. (Poslanica Filipljanima 4, 15)

  • a okasnim li, da znaš kako se treba vladati u kuæi Božjoj, koja je Crkva Boga živoga, stup i uporište istine. (Prva poslanica Timoteju 3, 15)

  • Ako koja vjernica ima udovica, neka im pomaže, a neka se ne optereæuje Crkva, da uzmogne pomoæi onima koje su zaista udovice. (Prva poslanica Timoteju 5, 16)


“Se tanta atenção é dada aos bens desta Terra, quanto mais se deve dar aos do Céu? Faça, portanto, uma boa leitura espiritual, a santa meditação, o exame de consciência, e fará progresso na perfeição cristã e no amor de Jesus.” São Padre Pio de Pietrelcina