Znaleziono 312 Wyniki dla: bila

 • Nato Jahve, Bog, reèe zmiji: "Kad si to uèinila, prokleta bila meðu svim životinjama i svom zvjeradi divljom! Po trbuhu svome puzat æeš i zemlju jesti sveg života svog! (Knjiga Postanka 3, 14)

 • U oèima Božjim zemlja se bila iskvarila; nepravdom se napunila. (Knjiga Postanka 6, 11)

 • Abram se i Nahor ožene. Abramovoj ženi bijaše ime Saraja, a Nahorovoj Milka; ova je bila kæi Harana, oca Milke i Jiske. (Knjiga Postanka 11, 29)

 • Dolina Sidim bila je puna provalija s paklinom, pa kraljevi Sodome i Gomore, na bijegu, u njih poskaèu, a ostali izmaknu u planine. (Knjiga Postanka 14, 10)

 • Duljina Sarina života bila je stotinu dvadeset i sedam godina. (Knjiga Postanka 23, 1)

 • I tako Efronova poljana u Makpeli nasuprot Mamri - poljana, spilja i sva stabla što su bila na poljani - (Knjiga Postanka 23, 17)

 • Djevojka je bila krasna, djevica koju muškarac nije dirnuo. Siðe ona k vrelu, napuni krèag i eto je opet gore. (Knjiga Postanka 24, 16)

 • Izak se obrati Jahvi za svoju ženu jer je bila nerotkinja. Jahve ga usliša te njegova žena Rebeka zaèe. (Knjiga Postanka 25, 21)

 • U zemlji zavlada glad, razlièita od prijašnje što je bila za vrijeme Abrahama, pa Izak ode Abimeleku, kralju Filistejaca, u Geraru. (Knjiga Postanka 26, 1)

 • Dok je on još s njima govorio, doðe Rahela s ovcama svoga oca. Bila je, naime, pastirica. (Knjiga Postanka 29, 9)

 • Lea imala slabe oèi, a Rahela bila stasita i lijepa. (Knjiga Postanka 29, 17)

 • A ubuduæe kad budeš svojim oèima provjeravao moju naplatu, moje æe poštenje biti svjedok za mene: naðe li se meðu mojim kozama ijedna koja ne bude šarena ili naprugana, ili meðu ovcama koja ne bi bila garava, neka se smatra ukradenom!" (Knjiga Postanka 30, 33)


“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina