Znaleziono 1387 Wyniki dla: Joj

 • "Ovaj je svijet prijazan; neka se meðu nama u zemlji nasele; neka se po njoj slobodno kreæu; ima dosta prostora u zemlji za njih; možemo uzimati njihove kæeri sebi za žene, a njima davati svoje. (Knjiga Postanka 34, 21)

 • I Jakov reèe svojoj obitelji i svima koji bijahu s njime: "Odbacite tuðe kumire koji se nalaze u vašoj sredini; oèistite se i preobucite. (Knjiga Postanka 35, 2)

 • Kad su joj poroðajni bolovi bili najteži, reèe joj babica: "Ne boj se jer ti je i ovo sin!" (Knjiga Postanka 35, 17)

 • Jednom Josip usni san i kaza ga svojoj braæi, a oni ga zbog toga još više zamrze. (Knjiga Postanka 37, 5)

 • Usni on još jedan san te ga isprièa svojoj braæi: "Još sam jedan san usnuo. Pazite! Sunce, mjesec i jedanaest zvijezda duboko mi se klanjahu!" (Knjiga Postanka 37, 9)

 • pograbe ga i bace u èatrnju. Èatrnja je bila prazna; nije bilo u njoj vode. (Knjiga Postanka 37, 24)

 • Tada reèe Juda svojoj braæi: "Što æemo postiæi ako ubijemo svog brata a krv njegovu sakrijemo? (Knjiga Postanka 37, 26)

 • A kad se vratio svojoj braæi, povika: "Djeèaka nema! Kamo æu ja sad?" (Knjiga Postanka 37, 30)

 • Tu Juda zapazi kæer jednog Kanaanca - zvao se Šua - i njome se oženi. Priðe njoj (Knjiga Postanka 38, 2)

 • Juda oženi svoga prvoroðenca Era djevojkom kojoj bijaše ime Tamara. (Knjiga Postanka 38, 6)

 • Tada reèe Juda Onanu: "Priði k udovici svoga brata, izvrši prema njoj djeversku dužnost i tako oèuvaj lozu svome bratu!" (Knjiga Postanka 38, 8)

 • Onda Juda reèe svojoj nevjesti Tamari: "Ostani kao udovica u domu svoga oca dok poodraste moj sin Šela." Bojao se, naime, da bi i on mogao umrijeti kao i njegova braæa. I tako Tamara ode da živi u oèevu domu. (Knjiga Postanka 38, 11)


“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina