1. Uostalom, braæo moja, radujte se u Gospodinu! Pisati vam jedno te isto meni nije dosadno, a za vas je sigurnije.

2. Èuvajte se tih pasa, èuvajte se tih opakih radnika, èuvajte se te osakaæenosti!

3. Jer mi smo obrezanje, mi koji u Duhu Božjemu obavljamo bogoslužje i dièimo se Kristom Isusom, a ne pouzdajemo se u tijelo,

4. iako bih se ja mogao pouzdati i u tijelo. Smatra li tko drugi da se može uzdati u tijelo, ja još više:

5. obrezan osmog dana, od roda sam Izraelova, plemena Benjaminova, Hebrej od Hebreja; po Zakonu farizej,

6. po revnosti progonitelj Crkve, po pravednosti zakonskoj besprijekoran.

7. Ali što mi god bijaše dobitak, to poradi Krista smatram gubitkom.

8. Štoviše, èak sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram: da Krista steknem

9. i u njemu se naðem - ne svojom pravednošæu, onom od Zakona, nego pravednošæu po vjeri u Krista, onom od Boga, na vjeri utemeljenoj -

10. da upoznam njega i snagu uskrsnuæa njegova i zajedništvo u patnjama njegovim,

11. ne bih li kako, suoblièen smrti njegovoj, prispio k uskrsnuæu od mrtvih.

12. Ne kao da sam veæ postigao ili dopro do savršenstva, nego - hitim ne bih li kako dohvatio jer sam i zahvaæen od Krista.

13. Braæo, ja nipošto ne smatram da sam veæ dohvatio. Jedno samo: što je za mnom, zaboravljam, za onim što je preda mnom, prežem,

14. k cilju hitim, k nagradi višnjeg poziva Božjeg u Kristu Isusu.

15. Koji smo god zreli, ovako mislimo! I ako što drukèije mislite, Bog æe vam ovako objaviti.

16. Samo, držimo se onoga do èega smo stigli!

17. Braæo! Nasljedovatelji moji budite i promatrajte one koji žive po uzoru koji imate u nama.

18. Jer èesto sam vam govorio, a sada i plaèuæi govorim: mnogi žive kao neprijatelji križa Kristova.

19. Svršetak im je propast, bog im je trbuh, slava u sramoti - jer misle na zemaljsko.

20. Naša je pak domovina na nebesima, odakle išèekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista:

21. snagom kojom ima moæ sve sebi podložiti on æe preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suoblièiti ga tijelu svomu slavnomu.

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina