8. Poði sa mnom s Libana, nevjesto, poði sa mnom s Libana. Siði s vrha Amane, s vrha Senira i Hermona, iz lavljih spilja, s planina leopardskih.

“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina