1. I vidjeh anðela: siðe s neba s kljuèima Bezdana i s velikim okovima u ruci.

2. Zgrabi Zmaja, Staru zmiju, to jest Ðavla, Sotonu, i okova ga za tisuæu godina.

3. Baci ga u Bezdan koji nad njim zatvori i zapeèati da više ne zavodi narode dok se ne navrši tisuæu godina. Nakon toga ima biti odriješen za malo vremena.

4. I vidjeh prijestolja - onima što sjedoše na njih dano je suditi - i duše pogubljenih zbog svjedoèanstva Isusova i zbog Rijeèi Božje i sve koji se ne pokloniše Zvijeri ni kipu njezinu te ne primiše žiga na èela svoja ni na ruke. Oni oživješe i zakraljevaše s Kristom tisuæu godina.

5. Drugi mrtvi ne oživješe dok se ne navrši tisuæu godina. To je ono prvo uskrsnuæe.

6. Blažen i svet onaj tko je dionik toga prvog uskrsnuæa! Nad njim druga smrt nema vlasti: oni æe biti sveæenici Božji i Kristovi i s njime æe kraljevati tisuæu godina.

7. A kad se navrši tisuæu godina, Sotona æe iz svoga zatvora biti pušten:

8. iziæi æe zavesti narode sa èetiri kraja zemlje, Goga i Magoga, i skupiti ih u boj. Bit æe ih kao pijeska morskoga.

9. Skupiše se na prostrano polje zemlje i opkoliše tabor svetih i ljubljeni grad. Ali oganj siðe s neba te ih proguta.

10. A njihov zavodnik, Ðavao, baèen bi u jezero ognjeno i sumporno, gdje se nalaze i Zvijer i Lažni prorok: ondje æe se muèiti danju i noæu u vijeke vjekova.

11. I vidjeh veliko bijelo prijestolje i Onoga što sjede na nj: pred licem njegovim pobježe zemlja i nebo; ni mjesta im se više ne naðe.

12. I vidjeh mrtve, velike i male: stoje pred prijestoljem, a knjige se otvoriše. I otvori se jedna druga knjiga, knjiga života. I mrtvi bijahu suðeni po onome što stoji napisano u knjigama, po djelima svojim.

13. More predade svoje mrtvace, a Smrt i Podzemlje svoje: i svaki bi suðen po djelima svojim.

14. A Smrt i Podzemlje bili su baèeni u jezero ognjeno. Jezero ognjeno - to je druga smrt:

15. tko se god ne naðe zapisan u knjizi života, bio je baèen u jezero ognjeno.

“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina