1. Èovjek snuje u srcu, a od Jahve je što æe jezik odgovoriti.

2. Èovjeku se svi njegovi putovi èine èisti, a Jahve ispituje duhove.

3. Prepusti Jahvi svoja djela, i tvoje æe se namisli ostvariti.

4. Jahve je sve stvorio u svoju svrhu, pa i opakoga za dan zli.

5. Mrzak je Jahvi svatko ohola duha: takav zaista ne ostaje bez kazne.

6. Ljubavlju se i vjernošæu pomiruje krivnja, i strahom se Gospodnjim uklanja zlo.

7. Kad su Jahvi mili putovi èovjeèji, i neprijatelje njegove miri s njim.

8. Bolje je malo s pravednošæu nego veliki dohoci s nepravdom.

9. Srce èovjeèje smišlja svoj put, ali Jahve upravlja korake njegove.

10. Proroèanstvo je na usnama kraljevim: u osudi se njegova usta neæe ogriješiti.

11. Mjere i tezulje pripadaju Jahvi; njegovo su djelo i svi utezi.

12. Mrsko je kraljevima poèiniti opaèinu, jer se pravdom utvrðuje prijestolje.

13. Mile su kraljevima usne pravedne i oni ljube onog koji govori pravo.

14. Jarost je kraljeva vjesnik smrti ali je mudar èovjek ublaži.

15. U kraljevu je vedru licu život, i njegova je milost kao oblak s kišom proljetnom.

16. Probitaènije je steæi mudrost nego zlato, i stjecati razbor dragocjenije je nego srebro.

17. Životni je put pravednih: kloniti se zla, i tko pazi na svoj put, èuva život svoj.

18. Pred slomom ide oholost i pred padom uznositost.

19. Bolje je biti krotak s poniznima nego dijeliti plijen s oholima.

20. Tko pazi na rijeè, nalazi sreæu, i tko se uzda u Jahvu, blago njemu.

21. Mudar srcem naziva se razumnim i prijazne usne uveæavaju znanje.

22. Izvor je životni razum onima koji ga imaju, a ludima je kazna njihova ludost.

23. Mudraèev duh urazumljuje usta njegova, na usnama mu znanje umnožava.

24. Saæe meda rijeèi su ljupke, slatke duši i lijek kostima.

25. Neki se put èini èovjeku prav, a na kraju vodi k smrti.

26. Radnikova glad radi za nj; jer ga tjeraju usta njegova.

27. Bezoènik pripravlja samo zlo i na usnama mu je oganj plameni.

28. Himben èovjek zameæe svaðu i klevetnik razdor meðu prijatelje.

29. Nasilnik zavodi bližnjega svoga i navodi ga na rðav put.

30. Tko oèima namiguje, himbu smišlja, a tko usne stišæe, veæ je smislio pakost.

31. Sijede su kose prekrasna kruna, nalaze se na putu pravednosti.

32. Tko se teško srdi, bolji je od junaka, i tko nad sobom vlada, bolji je od osvojitelja grada.

33. U krilo plašta baca se kocka, ali je od Jahve svaka odluka.

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina